Szczegółowe cele programu 

1) przystosowanie odmian roślin strączkowych do uprawy i lepszego wykorzystania ich plonów jako źródła białka w paszach,

2) wprowadzenie do aktualnego zmianowania zbożowego roślin strączkowych,

3) ograniczenie stosowania śruty z soi GMO przez częściowe jej zastąpienie rodzimymi źródłami białka roślinnego,

4)  opracowanie modelowego systemu rynkowego produkcji i obrotu nasionami roślin strączkowych w Polsce,

5) opracowanie mieszanek traw (z zastosowaniem ich odmian wysokocukrowych) z roślinami motylkowatymi, przeznaczonych do renowacji trwałych użytków zielnych.