Rok 2016 Międzynarodowym Rokiem Roślin Strączkowych
Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2016 międzynarodowym rokiem roślin strączkowych. Głównym celem jest przybliżenie znaczenia tej grupy gatunków roślin  w żywieniu ludzi i zwierząt oraz ich rolę w środowisku, płodozmianie i ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych.  
Więcej na stronie  http://www.fao.org/pulses-2016/en/ ,
w załączeniu opracowanie o roślinach strączkowych.

 • Możliwości wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych   wersja 2014 r    wersja 2015 r
 • Zapraszamy do lektury nowych pozycji dotyczących uprawy roślin strączkowych:
    1. Uprawa roślin strączkowych  tutaj...
    2. Wybrane zagadnienia uprawy roślin strączkowych  tutaj....

 • Zaproszenie na Symozjum referatowo-sprawozdawcze za lata 2011-2015 „Rodzime źródła białka roślinnego w żywieniu zwierząt monogastrycznych”  tutaj...
 • Składy mieszanek paszowych  dla zwierząt monogastryczych      tutaj...
 • Plan szkoleń na jesień 2015     
                - 15. X. ATC Bartoszyce
                -  20. X. CN Starogard Gdański
                -  21. X. MODR Płońsk z naciskiem na żywienie trzody
                -  22. X. WODR Marszew k. Pleszewa
                -  26. X. Firma "MORAWSKI" k. Kcyni
                -  27. X. WODR Sielinko
                -  5. XI. MODR Siedlce z naciskiem na żywienie drobiu
                -  26. XI. LECH-POL Szubin
 • SKŁADY mieszanek paszowych dla zwierząt hodowlanych  tutaj...
 • LISTA odmian roślin strączkowych rok 2015    tutaj...
 • Seminarium-"Krajowe źródła białka w uprawach polowych oraz na trwałych użytkach zielonych" 10-11.07.2014    program...
 • Terminarz szkoleń w ramach programu  - Rok 2014  zobacz tutaj...
 • Terminarz imprez związanych z promocją roślin strączkowych w ramach programu - Rok 2013    zobacz tutaj...
 • Program spotkań z praktyką rolniczą 2013 r.
1.    Mazowiecki ODR Płońsk
•    Termin: 22-23.06.br.    - Prezentacja ok. 20 odmian
2.    PHR Wiatrowo
•    Organizator PHR, UP Poznań, IGR - PAN  - Termin: 14.06.br.
•    Warsztaty polowe, prezentacja dośw.  z roślinami strączkowymi  
3.     Pelplin – SDOO Radostowo
•    Organizator: UP Poznań, IGR – PAN Poznań, PIN – STiMD, CN Starogard Gdański   -  Termin: 6-7.06.br.
•    Seminarium + prezentacja pól z roślinami strączkowymi  oraz dośw. w SDOO Radostowo
4.    SDOO Pawłowice 
•    Termin  I. 12.06. 2013. - Organizator: SDOO Pawłowice, UP Poznań, IGR –PAN Poznań
•     Seminarium + Prezentacja pól i doświadczeń
•    Termin  II. 18.06. -  Organizator: SDOO Pawłowice, RAGT, UP Poznań, IGR –PAN Poznań
•    Seminarium + Prezentacja pól i doświadczeń
5.    KPODR Minikowo – „TARGI ROLNICZE”  - Termin: 5.07.br.
•    Warsztaty polowe
6.    KPODR Grubno  - Termin:  15.06. – 16.06.
•    Seminarium + Warsztaty polowe

 • Bez ochrony roślin strączkowych przed zachwaszczeniem nie będzie dobrych zbiorów
                Obecnie jednym z największych problemów w praktyce rolniczej jest ochrona plantacji przed zachwaszczeniem. Rośliny strączkowe nie radzą sobie z chwastami. Powodem jest między innymi zastój we wzroście po osiągnięciu fazy rozwojowej tzw. siewki. Rośliny w okresie około 4-5 tygodni wschodzą w symbiozę z bakteriami brodawkowymi wiążącymi wolny azot z powietrza. Czas ten wykorzystują chwasty, które w tym czasie intensywnie rosną, wskutek czego zagłuszają rośliny strączkowe. Plantacja, na której nie zastosowano skutecznych herbicydów jest w tej sytuacji skazana na bardzo silne zachwaszczenie, a w konsekwencji na bardzo niski plon i słabą jakość nasion. Najskuteczniej chronią plantacje strączkowych herbicydy. Najlepiej pod tym względem przedstawia się sytuacja w grochu i bobiku gorzej jest z łubinem. Aktualnie zalecane w połowie marca 2013 roku herbicydy dla roślin strączkowych przedstawiają tabele 1, 2 i  3. Można je też znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - http:/www.minrol.gov.pl w zakładce informacja branżowa; produkcja roślinna; ochrona roślin; wyszukiwarka; etykiety środków ochrony roślin.
        Przy wyborze herbicydu należy zwrócić uwagę na herbicydy stosowane bezpośrednio po siewie oraz stosowane po wschodach roślin strączkowych. Herbicydy stosowane bezpośrednio po wschodach są skuteczne i dobrze odchwaszczają plantacje, gdy w czasie wiosennych siewów gleba jest wilgotna. W przeciwnym razie, gdy gleba jest bardzo przesuszona ich skuteczność jest mniejsza i zachodzi konieczność stosowania herbicydów po wschodach roślin. Niestety wśród zalecanych nie ma powschodowych herbicydów dla łubinu.

                                                                                                                                                                                         Tabela zalecanych herbicydów                                                                                                                                       
                                                                                                                                        Jerzy Szukała, Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • Seminarium nt. „Rośliny strączkowe źródłem białka paszowego” 

12 grudnia 2012 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbędzie się seminarium nt. „Rośliny strączkowe źródłem białka paszowego”. Spotkanie przeznaczone jest dla pracowników izb rolniczych, doradców Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a także dla indywidualnych rolników zainteresowanych tematyką.

 

.