Kontakt                

Koordynator Programu, kierownik Obszaru 1: 

prof.  dr hab. Jerzy Ksieżak, IUNG-PIB Puławy ,  email: jerzy.ksiezak@iung.pulawy.pl 

Kierownik Obszaru 2:
prof. dr hab. Wojciech Święcicki IGR Poznań,   email:
wswi@igr.poznan.pl

Kierownik Obszaru 3:
prof. dr hab. Jerzy Szukała UP Poznań,   email: jszukala@au.poznan.pl

Kierownik Obszaru 4:
prof. dr hab. Andrzej Rutkowski UP Poznań,   email: rutkowski@jay.au.poznan.pl

Kierownik Obszaru 5:
dr hab. Michał Jerzak UP Poznań,   email: jerzak@up.poznan.pl

Kierownik Obszaru 6:
dr hab. Jerzy Barszczewski ITP. Falenty,   email: barszczewski@imuz.edu.pl