Wykonawcy  Współpraca
UP Poznań
 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
IFR  
  Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie
IGR

 Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
UMK
 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ITP

 Instytut Technologiczno Przyrodniczy Falenty
Smolice
 Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.
 Gr. IHAR Oddział w Przebędowie
IUNGInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
UWM
 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 Zakład  Doświadczalny Żywienia Zwierząt w Gorzyniu

 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt w Jabłonnie

 Poznańska Hodowla Roślin w Tulcach

 Instytut Rozrodu i Badań Żywności PAN w Olsztynie

 Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego Warszawa
 Wytwórnia Pasz „Morawski” w  Kcyni