Główne założenia i cele 

Głównym celem programu wieloletniego będzie stworzenie warunków do zmniejszenia importu białka paszowego (poekstrakcyna śruta sojowa) o około 50 % w wyniku zwiększenia wartości biologicznej i użytkowej białka roślinnego pochodzącego z rodzimych surowców.     Jednocześnie w przypadku wystąpienia  światowego kryzysu białkowego,  stworzone będą warunki zapewniające bezpieczeństwo białkowe Polski (duża ilość własnego materiału siewnego, nowe odmiany i technologie uprawy,  optymalne receptury paszowe i systemy żywienia zwierząt oraz system produkcji i obrotu nasion).

Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów Nr 149/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą"Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego,  ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach"