Strona główna Publikacje
PUBLIKACJE PROGRAMU WIELOLETNIEGO PDF Drukuj Email

Wykaz publikacji PW 2011-2015 link...

Wykaz publikacji PW w 2017 r.

 • Ethylene-dependent effects on generative organ abscission of Lupinus luteus, Frankowski K., Kucko A., Zienkiewicz A., Zienkiewicz K., Alche J., Kopcewicz J., Wilmowicz E. (2017),  Acta Societatis Botanicorum Poloniae, tom 86 nr 1, DOI: 10.5586/asbp.3540.
 • De novo transcriptome profiling of flowers, flower pedicels and pods of Lupinus luteus (yellow lupine) reveals complex expression changes during organ abscission, Glazinska P., Wojciechowski W., Kulasek M., Glinkowski W., Marciniak K., Klajn N., Kesy J., Kopcewicz J. (2017) , Frontiers in Plant Science, Vol. 8 (641): 1-29.
 • Diversity of the composition and content of soluble carbohydrates in seeds of the genus Vicia (Leguminosae), Lahuta L.B., Ciak M., Rybinski W., Bocianowski J., Börner A. (2017), Genetic Resources and Crop Evolution, DOI: 10.1007/s10722-017-0552-y.
 • Narodowy Cel Wskaźnikowy jako czynnik rozwoju rynku rodzimego białka roślinnego, Jerzak M, Krysztofiak P., Rocznik Naukowy Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Zeszyt 3 tom XIX, 2017,    link...
 • Ocena efektywności ekonomicznej branży paszowej w Polsce w latach 2010-2015., Czerwińska-Kayzer D. Bieniasz A., Rocznik Naukowy Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Zeszyt 1 tom XIX, 2017,     link...
 • Na pomoc strączkom, P. Krysztofiak, TopAgrar, wrzesień 2017.   link...

Wykaz publikacji PW w 2016 r.

 • Kalkulacje opłacalności uprawy roślin strączkowych, Szukała J, Kazuś R. link...
 • Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt gospodarskich, Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A., Rocznik Naukowy Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Zeszyt 2 tom XVIII, kwiecień 2016.    link...
 • Ekonomiczne możliwości rozwoju produkcji i rynku rodzimych roslin białkowych w Polsce, Jerzak M, Krysztofiak P., Rocznik Naukowy Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Zeszyt 2 tom XVIII, kwiecień 2016.    link...
 • The effect of various ways of fertilisation on yields and potassium and magnesium content in meadow sward on peat-muck soil ,J. Barszczewski, M. Grzelak. , W: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, ISSN 1642-686X, 2016, Vol. 61 (3), s. 21-24  link...
 • Improving the status of degraded irrigated meadow by direct undersowing, M. Mendra, J. Barszczewski.  W: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, ISSN 1642-686X, 2016, Vol. 61 (4), s. 52-57  link...
 • The effect of fertilisation and undersowing permanent meadow with a mixture of grasses and legumes on the amount and quality of sward yield in view of its usefulness for ensilage, B. Wróbel, K. Zielińska, A. Fabiszewska. ,  W: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, ISSN 1642-686X, 2016, Vol. 61 (4), s. 230-236  link...
 • Efekty podsiewu łąk grądowych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych, J. Barszczewski, J. Terlikowski, B. Wróbel. 2016. , Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 16. Z. 3 (55) s. 5–22  link...
 • Rynek rodzimych roślin strączkowych w Polsce a bezpieczeństwo kraju w zakresie białka roślinnego, Dorota Czerwińska-Kayzer, Michał A. Jerzak, Paweł Krysztofiak, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 4/2016,   26-37,   link...
 • The influence of abscisic acid on ethylene biosynthesis pathway in the functioning of flower abscission zone in Lupinus luteus. Wilmowicz E., Frankowski K., Kućko A., Świdziński M., Alché J. de D., Nowakowska A., Kopcewicz J., Journal of Plant Physiology. DOI 10.1016/j.jplph.2016.08.018
 • Udział niskocząsteczkowych regulatorowych RNA (siRNA i miRNA) w regulacji szlaku transdukcji sygnału auksyn, Glazińska P., Kulasek M., Grzeca M., Wojciechowski W., Marciniak K., Wilmowicz E., Kopcewicz J. (2016), Kosmos. Problemy nauk biologicznych, tom 65 nr 3, str. 399-410
...................................................................
Wpisany przez Administrator    08.01.16

Poprawiony 15.01.18
Liczba odwiedzin :4736