Strona główna Publikacje
PUBLIKACJE PROGRAMU WIELOLETNIEGO PDF Drukuj Email

Wykaz publikacji PW w 2020 r.

 • Michał A. Jerzak and Magdalena Smiglak-Krajewska, Globalization of the Market for Vegetable Protein Feed and Its Impact on Sustainable Agricultural Development and Food Security in EU Countries Illustrated by the Example of Poland, Sustainability 2020, 12, 888; doi:10.3390/su12030888   link...
 • Katarzyna Panasiewicz  , Agnieszka Faligowska , Grażyna Szymańska , Jerzy Szukała, Karolina Ratajczak and Hanna Sulewska, The Efect of Various Tillage Systems on Productivity of Narrow-Leaved Lupin-Winter Wheat-Winter Triticale-Winter Barley Rotation, Agronomy 2020, 10, 304; doi:10.3390/agronomy10020304   link...
 • Agnieszka Pszczółkowska , Adam Okorski  , Gabriel Fordoński , Andrzej Kotecki , Marcin Kozak and Grzegorz Dzienis, Efect of Weather Conditions on Yield and Health Status of Faba Bean Seeds in Poland, Agronomy 2020, 10, 48; doi:10.3390/agronomy10010048  link....
 • Grażyna Szymańska, Agnieszka Faligowska, Katarzyna Panasiewicz, Jerzy Szukała, Karolina Ratajczak & Hanna Sulewska, The long-term effect of legumes as forecrops on the productivity of rotation winter triticale–winter rape with nitrogen fertilisation, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, https://doi.org/10.1080/09064710.2019.1677766     link...


Wykaz publikacji PW w 2019 r.

 1. Glazińska P., Kulasek M., Glinkowski W., Wojciechowski W., Kosiński J. (2019). Integrated Analysis of Small RNA, Transcriptome and Degradome Sequencing Provides New Insights into Floral Development and Abscission in Yellow Lupine (Lupinus luteus L.). International Journal of Molecular Sciences 20, 5122; DOI:10.3390/ijms20205122.  link...
 2. Kroc M., Czepiel K., Wilczura P., Mokrzycka M., Swiecicki W. (2019). Development and validation of a gene-targeted dCAPS marker for marker-assisted selection of low-alkaloid content in seeds of narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.). Genes 10: 428. DOI: 2073-4425/10/6/428, IF 3.191 link...
 3. Kroc M., Koczyk G., Kamel K., Czepiel K., Fedorowicz-Strońska O., Krajewski P., Kosińska J., Podkowiński J., Wilczura P., Święcicki W. (2019). Transcriptome-derived investigation of biosynthesis of quinolizidine alkaloids in narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.) highlights candidate genes linked to iucundus locus. Scientific Reports 9 (1): 2231. DOI: 10.1038/s41598-018-37701-5. IF 4.122  link...
 4. Kućko A., Smoliński D., Wilmowicz E., Florkiewicz A., Alché Juan de Dios. (2019). Spatio-temporal localization of LlBOP following early events of floral abscission in yellow lupine. Protoplasma 2019: 1-11.  link...
 5. Kućko A., Wilmowicz E., Ostrowski M. (2019). Spatio-temporal IAA gradient is determined by interactions with ET and governs flower abscission. Journal of Plant Physiology 236:51-60.   link...
 6. Kulasek M., Kęsy J., Glazińska P. (2019). miRNA narzędziem do optymalizacji plonowania roślin uprawnych. Kosmos, Problemy Nauk Biologicznych 68: 167-183.  link...
 7. Marciniak K., Przedniczek K. (2019). Comprehensive Insight into Gibberellin- and Jasmonate-Mediated Stamen Development. Genes 10, 811. DOI:10.3390/genes10100811.  link...
 8. Święcicki W., Czepiel K., Wilczura P., Barzyk P., Kaczmarek Z., Kroc M. (2019). Chromatographic fingerprinting of the Old World Lupins seed alkaloids: a supplemental tool in species discrimination. Plants 8, 548, DOI: 2223-7747/8/12/548. IF 2.632.   link...
 9. Wilmowicz E., Kućko A., Burchardt S., Przywieczerski T. (2019). Molecular and Hormonal Aspects of Drought-Triggered Flower Shedding in Yellow Lupine.  International Journal of Molecular Sciences 20(15), 3731. DOI: 10.3390/ijms20153731.   link...
 10. Michał A. Jerzak, FINANCIAL EFFICIENCY OF BREEDING AND TRADE OF LUPINE SEEDS IN POLAND,Annals PAAAE • 2019 • Vol. XXI • No. (1)  link..
 11. Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek, DETERMINANTS OF FINANCIAL PROFITABILITY OF ANIMAL FEED PRODUCERS, Annals PAAAE • 2019 • Vol. XXI • No. (1)   link..
 12. Joanna Florek, Dorota Czerwińska-Kayzer, BIOLOGICAL BENEFITS FROM GROWING LEGUME CROPS IN THE CONTEXT OF PROTECTING PRODUCTION FACTORS, Annals PAAAE • 2019 • Vol. XXI • No. (2)   link..
 13. Magdalena Śmiglak-Krajewska, AGRICULTURAL RISK AND ITS PERCEPTION AMONG PROTEIN PLANT FARMERS,Annals PAAAE • 2019 • Vol. XXI • No. (3)   link..
 14. M. Hejdysz, S. A. Kaczmarek, A. Rogiewicz & A. Rutkowski, Influence of graded levels of meals from three lupin species on growth performance and nutrient digestibility in broiler chickens,British Poultry Science, 2019, VOL. 60, NO. 3, 288–296   link..
 15. Marta Kubiś, Lidia Lewko, Sebastian Andrzej Kaczmarek, Sebastian Nowaczewski, Marcin Hejdysz, Andrzej Rutkowski, The effect of enzyme and protein source on laying hens performance, eggshell and bone traits, Emirates Journal of Food and Agriculture. 2019. 31(5): 353-360  link..
 16. Jerzy Barszczewski, Barbara Wróbel, Jakub Dobrzyński, Kamila Puppel, AN ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF UNDERSOWING PERMANENT MEADOW WITH RED CLOVER AT VARIOUS WAYS OF FERTILISATION, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2019, Vol. 64(2)   link..
 17. Z.Zdunczyk, D. Mikulski, J. Jankowski, B. Przybylska-Gornowicz, J. Juskiewicz, Gastrointestinal response of laying hens to graded dietary inclusion levels of yellow lupine seeds, Animal Feed Science and Technology 255 (2019) 114214   link..
 18. Jerzy Szukała - praca zbiorowa , Uproszczenia stosowane w uprawie roślin strączkowych oraz ich wpływ na plonowanie,jakość nasion i efekty ekonomiczne, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2019   link..
 19. Mirosław Gabryszuk,Renata Gabryszuk, Żywienie pastwiskowe krów a zawartość bioaktywnych składników w mleku, HODOWCA Bydła 3/2019   link..

Wykaz publikacji PW w 2018 r.

 • Agnieszka Faligowska, Gabriel Fordoński, Andrzej Kotecki, Marcin Kozak, Wiesław Koziara , Władysław Malarz, Jacek Olszewski, Katarzyna Panasiewicz, Janusz Prusiński, Agnieszka Pszczółkowska, Jerzy Szukała, Grażyna Szymańska, Rolnicza i ekonomiczna waloryzacja przedplonów strączkowych w uprawie zbóż i rzepaku,Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Szukały i Andrzeja Koteckiego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2018   link...
 • Agnieszka Faligowska, Katarzyna Panasiewicz, Grażyna Szymańska,Jerzy Szukała, Wiesław Koziara, WPŁYW SPOSOBU I GĘSTOŚCI SIEWU NA PRODUKTYWNOŚĆ I JAKOŚĆ NASION ŁUBINU BIAŁEGO. CZĘŚĆ II. WARTOŚĆ SIEWNA I WIGOR NASION, Fragm. Agron. 35(3) 2018, 47–54,  link...
 • Agnieszka Faligowska, Katarzyna Panasiewicz, Grażyna Szymańska, Jerzy Szukała, Wiesław Koziara, WPŁYW SPOSOBU I GĘSTOŚCI SIEWU NA PRODUKTYWNOŚĆ I JAKOŚĆ NASION ŁUBINU BIAŁEGO. CZĘŚĆ I. KOMPONENTY PLONOWANIA I PLON NASION, Fragm. Agron. 35(2) 2018, 15–22   link...
 • Alicja Niewiadomska, Hanna Sulewska, Agnieszka Wolna-Maruwka, Karolina Ratajczak, Katarzyna Głuchowska, Zyta Waraczewska, Anna Budka, An Assessment of the Influence of Co-Inoculation with Endophytic Bacteria and Rhizobia, and the Influence of PRP SOL and PRP EBV Fertilisers on the Microbial Parameters of Soil and Nitrogenase Activity in Yellow Lupine (Lupinus luteus L.) Cultivation, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 27, No. 6 (2018), 2687-2702   link...
 • Katarzyna Panasiewicz, Agnieszka Faligowska, Grażyna Szymańska, Wiesław Koziara, Jerzy Szukała, Joanna Poniatowska, YIELDING OF NARROW-LEAVED LUPIN DEPENDING ON VARIETIES, SOWING METHOD AND SOWING RATE, Fragm. Agron. 35(1) 2018, 72–80   link...
 • Hanna Sulewska , Karolina Ratajczak, Alicja Niewiadomska, Katarzyna Panasiewicz, Grażyna Szymańska, EFFECT OF THE PRP FERTILIZERS AND MICROBIOLOGICAL INOCULATION AND COINOCULATION IN THE YELLOW LUPINE (Lupinus luteus L.) CULTIVATION, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2018, Vol. 63(3)  link...
 • Agnieszka Faligowska, PLONOWANIE I JAKOŚĆ NASION ŁUBINU ŻÓŁTEGO ORAZ JEGO WPŁYW NASTĘPCZY W WARUNKACH STOSOWANIA KONWENCJONALNEJ UPRAWY ROLI I WIELOLETNICH UPROSZCZEŃ UPRAWOWYCH, Rozprawy naukowe 504, Poznań 2018.   link...
 • Irena Małecka-Jankowiak, Andrzej Blecharczyk, Zuzanna Sawinska, Wojciech Waniorek, WPŁYW NASTĘPCZY ŁUBINÓW I GROCHU NA PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD UPRAWY ROLI I NAWOŻENIA AZOTEM, Fragm. Agron. 35(4) 2018, 67–79  link...
 • Tomasz Piechota, WPŁYW PASOWEJ UPRAWY ROLI I MIĘDZYPLONU NA ZACHWASZCZENIE I PLONOWANIE GROCHU SIEWNEGO, Nauka Przyroda Technologie, 2018,Tom 12, Zeszyt 3  link...
 • Górynowicz B., Święcicki W., Pilarczyk W., Mikulski W. (2018). Correlation of seed yield and its components and chlorophyll fluorescence parameters in the narrow leafed lupin (Lupinus angustifolius L.). In: Brazauskas G., Statkevičiūtė G., Jonavičienė K. (Eds): Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics, pp. 191-195. Springer International Publishing AG, Part of Springer Nature.  link...
 • Ogrodowicz P., Surma M., Adamski T., Kaczmarek Z., Święcicki W.K., Stopyra P., Kuczyńska A., Krystkowiak K., Mikołajczak K. (2018). Effects of temperature on growth during in vitro embryo culture of field bean (Vicia faba var. minor L.). In: Brazauskas G., Statkevičiūtė G., Jonavičienė K. (Eds): Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics, pp. 51-55. Springer International Publishing AG, Part of Springer Nature. link...
 • Marciniak K., Kućko A., Wilmowicz E., Świdziński M., Przedniczek K., Kopcewicz J. (2018). Gibberellic acid affects the functioning of the flower abscission zone in Lupinus luteus via cooperation with the ethylene precursor independently of abscisic acid. Journal of Plant Physiology 229:170-174, DOI: 10.1016/j.jplph.2018.07.014,   link...
 • Płażek A., Dubert F., Kopeć P., Dziurka M., Kalandyk A., Pastuszak J., Waligórski P., Wolko B. (2018). Long-term effects of cold on growth, development and yield of narrow-leaf lupine may be alleviated by seed hydropriming or butenolide. International Journal of Molecular Sciences 19, 2416; doi:10.3390/ijms19082416, link...
 • Wilmowicz E., Kućko A., Ostrowski M., Panek K. (2018). INFLORESCENCE DEFICIENT IN ABSCISSION-like is an abscission-associated and phytohormone-regulated gene in flower separation of Lupinus luteus. Plant Growth Regulation: 1-10 + electronic suppl. Material: 1-7, DOI: 10.1007/s10725-018-0375-7, link...
 • Czerwińska-Kayzer D., Florek J. – Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw, Roczniki Naukowe SERiA,  XX (6), 2018.  link..
 • Gabryszuk M., Barszczewski J., Dobrzyński J. Zawartość składników mineralnych we włosach krów z gospodarstwa ekologicznego i konwencjonalnego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. PIMR Poznań,  2018, 63 (2): 54-56.  link..
 • Drażbo A., Mikulski D., Jankowski J., Zduńczyk Z., The effect of diets containing raw and fermented faba beans on gut functioning and growth performance in young turkeys. Journal of Animal and Feed Sciences 27: 65–73. https://doi.org/10.22358/jafs/82779/2018,  2018  link...
 • Florek J., Czerwińska-Kayzer D.  Uwarunkowania rozwoju rynku rodzimych roślin strączkowych w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA,  XX (5), 2018. link..
 • Hejdysz M., Kaczmarek S., Rogiewicz A., Rutkowski A. Influence of graded dietary levels of seeds of three species of lupin on growth performance, nutrient digestibility, and intestinal morphology of broiler chickens, Animal Feed Science and Technology. 2018.  link...
 • Hejdysz M, Kaczmarek S., Kubiś M., Jamroz D., Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Rutkowski A. Effect of increasing levels of raw and extruded narrow-leafed lupin seeds in broiler diet on performance parameters, nutrient digestibility and AMEN value of diet, Journal of Animal and Feed Sciences. 2018  link..
 • Jerzak M. A., Śmiglak-Krajewska M., Czerwińska-Kayzer D., Florek J. The market for native protein crops as a factor in improving food security in Poland, Agrarian perspectives XXVII. Food Safety - Food Security: Proceedings of the 27th International Scientific Conference, September 19 - 20, Prague, Czech Republic, 2018   link...
 • Kiliszczyk A., Wróbel B., Zielińska K., Fabiszewska A. Porównanie liczebności wybranych grup epifitycznych mikroorganizmów runi łąkowej nawożonej różnymi dawkami nawozów naturalnych i NPK. W: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2018,  63 (2), PIMR Poznań, 109-114.  link...
 • Konieczka P, Nowicka K, Madar M,  Taciak M,  Smulikowska S. Effect of pea extrusion, enzyme and probiotic supplementation on performance, microbiota activity and biofilm formation in the gastrointestinal tract of broilers. Brit. Poult. Sci. [https//doi.org/10.1080/0007-16682018.150701,  2018.  link...
 • Konieczka P., Smulikowska S., Viscosity negatively affects nutritional value of blue lupin seeds in broilers. Animal: An International Journal of Animal Bioscience, 2018, 12(6): 1144-1153.  link...
 • Kubiś M., Kaczmarek S., Nowaczewski S., Adamski M., Hejdysz M., Rutkowski A. Influence of graded inclusion of white lupin (Lupinus albus) meal on performance, nutrient digestibility and ileal viscosity of laying hens, British Poultry Science, 2018, 59, 4: 477–484.  link...
 • Panasiewicz K., Faligowska A., Szymańska G., Koziara W., Szukała J., Poniatowska J. Yielding of narrow-leaved lupin depending on varieties, sowing method and sowing rate. Fragmenta Agronomica, 2018, 35 (1): 72–80.  link...
 • Pszczółkowska A., Okorski A., Fordoński G., Prusiński J., Faligowska A., Borowska M. Fungal colonization of seeds of three luine species in diffferent regions of Poland. Acta Agrobotanica. DOI: 10.5586/aa.1714, 2017:  1-14.  link...
 • Pszczółkowska A., Okorski A., Fordoński G., Faligowska A., Kaszkowiak E., Olszewski J., hareńska A., The frequency of occurence of pathogenic and saprotrophic fungi in pea seeds in different regions of Poland. Agricultural Research Communication Centre,  DOI: 10.18895/LR-4-5, 2018: 1-7  link...
 • Pszczółkowska  A., Okorski A., Olszewski J., Fordoński G. ,Kkrzebietke S.,  Chareńska A.,  Effects of pre-preceding leguminous crops on yieldand chemical composition of winter wheat grain.  Plant Soil Environ. https://doi.org/10.17221/340/2018-PSE  link...
 • Wróbel B., Zielewicz W. Zależność składu chemicznego zielonki od udziału i gatunku rośliny bobowatej w runi łąkowej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. PIMR Poznań, 2018, 63 (3), 131-136  link...
 • Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A., Jamroz D. The influence of dietary raw and extruded field peas (Pisum sativum L.) on nutrients digestibility and performance  of weaned and fattening pigs. Journal of Animal and Feed Sciences, 27, 2018, 123–130.https://doi.org/10.22358/jafs/91209/2018.   link...
 • Zdunczyk Z., Mikulski D., Jankowski J., Przybylska-Górnowicz B., Sosnowska E., Juskiewicz J., Amarowicz R., Slominski B.A., Effects of dietary inclusion of high- and low-tannin faba bean (Vicia faba L.) seeds on microbiota, histology and fermentation processes of the gastrointestinal tract in finisher turkeys. Animal Feed Science and Technology 240: 184–196. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2018.04.006.   link...
 • Żuchniewicz K., Barszczewski J., Kozłowska T., Wierzchowski P. Przeobrażenia zbiorowisk łąkowych na nieużytkowanych wtórnie zabagnianych murszowiskach. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. PIMR Poznań, 2018,  63 (3): 162-167.   link...

Wykaz publikacji PW w 2017 r.

 • Ethylene-dependent effects on generative organ abscission of Lupinus luteus, Frankowski K., Kucko A., Zienkiewicz A., Zienkiewicz K., Alche J., Kopcewicz J., Wilmowicz E. (2017),  Acta Societatis Botanicorum Poloniae, tom 86 nr 1, DOI: 10.5586/asbp.3540.
 • De novo transcriptome profiling of flowers, flower pedicels and pods of Lupinus luteus (yellow lupine) reveals complex expression changes during organ abscission, Glazinska P., Wojciechowski W., Kulasek M., Glinkowski W., Marciniak K., Klajn N., Kesy J., Kopcewicz J. (2017) , Frontiers in Plant Science, Vol. 8 (641): 1-29.
 • Diversity of the composition and content of soluble carbohydrates in seeds of the genus Vicia (Leguminosae), Lahuta L.B., Ciak M., Rybinski W., Bocianowski J., Börner A. (2017), Genetic Resources and Crop Evolution, DOI: 10.1007/s10722-017-0552-y.
 • Narodowy Cel Wskaźnikowy jako czynnik rozwoju rynku rodzimego białka roślinnego, Jerzak M, Krysztofiak P., Rocznik Naukowy Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Zeszyt 3 tom XIX, 2017,    link...
 • Ocena efektywności ekonomicznej branży paszowej w Polsce w latach 2010-2015., Czerwińska-Kayzer D. Bieniasz A., Rocznik Naukowy Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Zeszyt 1 tom XIX, 2017,     link...
 • Na pomoc strączkom, P. Krysztofiak, TopAgrar, wrzesień 2017.   link...

Wykaz publikacji PW w 2016 r.

 • Kalkulacje opłacalności uprawy roślin strączkowych, Szukała J, Kazuś R. link...
 • Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt gospodarskich, Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A., Rocznik Naukowy Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Zeszyt 2 tom XVIII, kwiecień 2016.    link...
 • Ekonomiczne możliwości rozwoju produkcji i rynku rodzimych roslin białkowych w Polsce, Jerzak M, Krysztofiak P., Rocznik Naukowy Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Zeszyt 2 tom XVIII, kwiecień 2016.    link...
 • The effect of various ways of fertilisation on yields and potassium and magnesium content in meadow sward on peat-muck soil ,J. Barszczewski, M. Grzelak. , W: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, ISSN 1642-686X, 2016, Vol. 61 (3), s. 21-24  link...
 • Improving the status of degraded irrigated meadow by direct undersowing, M. Mendra, J. Barszczewski.  W: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, ISSN 1642-686X, 2016, Vol. 61 (4), s. 52-57  link...
 • The effect of fertilisation and undersowing permanent meadow with a mixture of grasses and legumes on the amount and quality of sward yield in view of its usefulness for ensilage, B. Wróbel, K. Zielińska, A. Fabiszewska. ,  W: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, ISSN 1642-686X, 2016, Vol. 61 (4), s. 230-236  link...
 • Efekty podsiewu łąk grądowych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych, J. Barszczewski, J. Terlikowski, B. Wróbel. 2016. , Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 16. Z. 3 (55) s. 5–22  link...
 • Rynek rodzimych roślin strączkowych w Polsce a bezpieczeństwo kraju w zakresie białka roślinnego, Dorota Czerwińska-Kayzer, Michał A. Jerzak, Paweł Krysztofiak, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 4/2016,   26-37,   link...
 • The influence of abscisic acid on ethylene biosynthesis pathway in the functioning of flower abscission zone in Lupinus luteus. Wilmowicz E., Frankowski K., Kućko A., Świdziński M., Alché J. de D., Nowakowska A., Kopcewicz J., Journal of Plant Physiology. DOI 10.1016/j.jplph.2016.08.018
 • Udział niskocząsteczkowych regulatorowych RNA (siRNA i miRNA) w regulacji szlaku transdukcji sygnału auksyn, Glazińska P., Kulasek M., Grzeca M., Wojciechowski W., Marciniak K., Wilmowicz E., Kopcewicz J. (2016), Kosmos. Problemy nauk biologicznych, tom 65 nr 3, str. 399-410

Wykaz publikacji PW 2011-2015 link...

...................................................................
Wpisany przez Administrator    08.01.16

Poprawiony 04.05.20
Liczba odwiedzin :7964