Strona główna Publikacje
PUBLIKACJE PROGRAMU WIELOLETNIEGO PDF Drukuj Email

Wykaz publikacji PW w 2020 r.

 • Michał A. Jerzak, Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek, Magdalena Śmiglak-Krajewska, Rynek rodzimych roślin białkowych na cele paszowe w Polsce.  Znaczenie gospodarcze, determinanty i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2020    link....
 • Florkiewicz A.B., Kućko A., Kapusta M., Burchardt S., Przywieczerski T., Czeszewska-Rosiak G., Wilmowicz E. (2020). Drought disrupts auxin localization in abscission zone and modifies cell wall structure leading to flower separation in yellow lupine. International Journal of Molecular Sciences 21(18), 6848. DOI: 10.3390/ijms21186848   link...
 • Gawłowska M., Knopkiewicz M., Święcicki W., Boros L.and Wawer A. (2020). Quantitative trait loci for stem strength properties and lodging in two pea bi-parental mapping populations (Pisum sativum L.). Crop Science. DOI: 10.1002/csc2.20395  link...
 • Glazińska P., Kulasek M., Glinkowski W., Wysocka M., Kosiński J.G. (2020). LuluDB - the database created based on small RNA, transcriptome, and degradome sequencing shows the wide landscape of non-coding and coding RNA in yellow lupine (Lupinus luteus L.) flowers and pods. Front. Genet. 11: 455. DOI: 10.3389/fgene.2020.00455  link...
 • Marciniak K., Przedniczek K. (2020). Gibberellin signaling repressor LlDELLA1 controls the flower and pod development of yellow lupine (Lupinus luteus L.). International Journal of Molecular Sciences 21: 1815. DOI: 10.3390/ijms21051815  link...
 • Ogrodowicz P., Mikołajczak K., Kuczyńska A., Kaczmarek Z., Ćwiek-Kupczyńska H., Surma M., Tadeusz Adamski T., Święcicki W.K.,  Barzyk P., Trzeciak R., Kempa M. (2020). In vitro culture of white lupine embryos as a stage for SSD technique. Polish Journal of Agronomy (w druku)
 • Święcicki W., Szukała  J., Rutkowski A., Jerzak M., Mikulski W., Górynowicz B. (2020). The importance of grain legumes for a domestic protein security. Polish Journal of Agronomy 42, 45-49. DOI: 10.26114/pja.iung.418.2020.42.06    link...
 • Wilmowicz E., Kućko A., Golińska P., Burchardt S., Przywieczerski T., Świdziński M., Brzozowska P., Kapuścińska D. (2020). Abscisic acid and ethylene in the control of nodule-specific response on drought in yellow lupine. Environmental and Experimental Botany 169, 103900 DOI: 10.1016/j.envexpbot.2019.103900   link...
 • Praca zbiorowa pod redakcją merytoryczną prof. dr. hab. Andrzeja Rutkowskiego i dr inż. Anity Zaworskiej-Zakrzewskiej, Zalecenia dotyczące stosowania krajowych pasz białkowych pochodzenia roślinnego w żywieniu świń oraz drobiu, 2020   link...
 • M. Hejdysz, S. A. Kaczmarek, A. Rogiewicz & A. Rutkowski, Influence of graded levels of meals from three lupin species on growth performance and nutrient digestibility in broiler chickens, BRITISH POULTRY SCIENCE https://doi.org/10.1080/00071668.2019.1593947  link...
 • Joanna Kuźniacka , Jakub Biesek , Mirosław Banaszak , Andrzej Rutkowski , Sebastian Kaczmarek , Marek Adamski  and Marcin Hejdysz, Effect of Dietary Protein Sources Substituting Soybean Meal on Growth Performance and Meat Quality in Ducks, Animals 2020, 10, 133; doi:10.3390/ani10010133   link...
 • Marta Kubiś, Lidia Lewko, Sebastian Andrzej Kaczmarek, Sebastian Nowaczewski, Marcin Hejdysz, Andrzej Rutkowski, The effect of enzyme and protein source on laying hens performance, eggshell and bone traits, Emir. J. Food Agric , Vol 31 , Issue 5 , 2019   link...
 • M. Hejdysz, S. A. Kaczmarek, M. Kubiś, M. Adamski, K. Perz and A. Rutkowski, The effect of faba bean extrusion on the growth performance, nutrient utilization, metabolizable energy, excretion of sialic acids and meat quality of broiler chickens, Animal, page 1 of 8 © The Animal Consortium 2019 doi:10.1017/S175173111800366X  link...
 • Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Anita Zaworska, Sebastian Andrzej Kaczmarek & Andrzej Rutkowski, The nutritional value of narrow-leafed lupine (Lupinus angustifolius) for fattening pigs, ARCHIVES OF ANIMAL NUTRITION, 2016 http://dx.doi.org/10.1080/1745039X.2016.1150238  link...
 • Jakub Biesek , Joanna Kuźniacka, Mirosław Banaszak, Sebastian Kaczmarek, Marek Adamski , Andrzej Rutkowski , Anna Zmudzińska , Katarzyna Perz and Marcin Hejdysz, Growth Performance and Carcass Quality in Broiler Chickens Fed on Legume Seeds and Rapeseed Meal, Animals 2020, 10, 846; doi:10.3390/ani10050846   link...
 • Anita Zaworska-Zakrzewska , Małgorzata Kasprowicz-Potocka , Magdalena Twarużek, Robert Kosicki  , Jan Grajewski , Zuzanna Wiśniewska  and Andrzej Rutkowski , A Comparison of the Composition and Contamination of Soybean Cultivated in Europe and Limitation of Raw Soy Seed Content in Weaned Pigs’ Diets, Animals 2020, 10, 1972; doi:10.3390/ani10111972   link...
 • Anita Zaworska-Zakrzewska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Zuzanna Wiśniewska, Andrzej Rutkowski, Marcin Hejdysz, Sebastian Kaczmarek, Piotr Nowak, Anna Zmudzińska, Mirosław Banaszak, The chemical composition of domestic soybean seeds and the effects of partial substitution of soybean meal by raw soybean seeds in the diet on pigs’ growth performance and pork quality (m. longissimus lumborum), Ann. Anim. Sci., Vol. 20, No. 2 (2020) 521–533 DOI: 10.2478/aoas-2019-0078   link...
 • Anita Zaworska-Zakrzewska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Piotr Nowak, Zuzanna Wiśniewska and Andrzej Rutkowski, The Nutritional Value of Yellow Lupine (Lupinus luteus) for Growing Pigs, Journal of Agricultural Science and Technology A 9 (2019) 351-363 doi: 10.17265/2161-6256/2019.06.004  link...
 • Stanisław Kalembasa, Jerzy Szukała, Agnieszka Faligowska, Dorota Kalembasa,Barbara Symanowicz , Marcin Becher and Beata Gebus-Czupyt, Quantification of Biologically Fixed Nitrogen by White Lupin (Lupins albus L.) and Its Subsequent Uptake by Winter Wheat Using the 15 N Isotope Dilution Method, Agronomy 2020, 10, 1392; doi:10.3390/agronomy10091392   link...
 • Janusz Prusiński  , Anna Baturo-Cieśniewska , and Magdalena Borowska, Response of Soybean (Glycine max (L.) Merrill) to Mineral Nitrogen Fertilization and Bradyrhizobium japonicum Seed Inoculation, Agronomy 2020, 10, 1300; doi:10.3390/agronomy10091300    link...
 • Alicja Niewiadomska, Strączkowe w płodozmianie to podstawa, Agro Profil 7/2020   link...
 • Katarzyna Panasiewicz,Grażyna Szymańska, A może groch ozimy?, Publikacja specjalna Agro Profil   link...
 • Michał A. Jerzak and Magdalena Smiglak-Krajewska, Globalization of the Market for Vegetable Protein Feed and Its Impact on Sustainable Agricultural Development and Food Security in EU Countries Illustrated by the Example of Poland, Sustainability 2020, 12, 888; doi:10.3390/su12030888   link...
 • Katarzyna Panasiewicz  , Agnieszka Faligowska , Grażyna Szymańska , Jerzy Szukała, Karolina Ratajczak and Hanna Sulewska, The Efect of Various Tillage Systems on Productivity of Narrow-Leaved Lupin-Winter Wheat-Winter Triticale-Winter Barley Rotation, Agronomy 2020, 10, 304; doi:10.3390/agronomy10020304   link...
 • Agnieszka Pszczółkowska , Adam Okorski  , Gabriel Fordoński , Andrzej Kotecki , Marcin Kozak and Grzegorz Dzienis, Efect of Weather Conditions on Yield and Health Status of Faba Bean Seeds in Poland, Agronomy 2020, 10, 48; doi:10.3390/agronomy10010048  link....
 • Grażyna Szymańska, Agnieszka Faligowska, Katarzyna Panasiewicz, Jerzy Szukała, Karolina Ratajczak & Hanna Sulewska, The long-term effect of legumes as forecrops on the productivity of rotation winter triticale–winter rape with nitrogen fertilisation, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, https://doi.org/10.1080/09064710.2019.1677766     link...
 • Barbara Wróbel , Wapnowanie użytków zielonych, Hodowca Bydła, 2/2020 link...
 • Barbara Wróbel , Rola roślin motylkowatych na trwałych uzytkach zielonych, Hodowca Bydła, 2/2020  link...
 • Barbara Wróbel , Folie kiszonkowe, Hodowca Bydła, 4/2020    link...
 • Barbara Wróbel , Problemy z zagrzewaniem się kiszonki, Hodowca Bydła, 5/2020  link...
 • Michał A. Jerzak,Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek ,Magdalena Śmiglak-Krajewska, Ekonomiczne determinanty rozwoju produkcji i wykorzystania rodzimych roślin białkowych na cele paszowe,  Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2020  link...


Wykaz publikacji PW w 2019 r.

 1. Glazińska P., Kulasek M., Glinkowski W., Wojciechowski W., Kosiński J. (2019). Integrated Analysis of Small RNA, Transcriptome and Degradome Sequencing Provides New Insights into Floral Development and Abscission in Yellow Lupine (Lupinus luteus L.). International Journal of Molecular Sciences 20, 5122; DOI:10.3390/ijms20205122.  link...
 2. Kroc M., Czepiel K., Wilczura P., Mokrzycka M., Swiecicki W. (2019). Development and validation of a gene-targeted dCAPS marker for marker-assisted selection of low-alkaloid content in seeds of narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.). Genes 10: 428. DOI: 2073-4425/10/6/428, IF 3.191 link...
 3. Kroc M., Koczyk G., Kamel K., Czepiel K., Fedorowicz-Strońska O., Krajewski P., Kosińska J., Podkowiński J., Wilczura P., Święcicki W. (2019). Transcriptome-derived investigation of biosynthesis of quinolizidine alkaloids in narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.) highlights candidate genes linked to iucundus locus. Scientific Reports 9 (1): 2231. DOI: 10.1038/s41598-018-37701-5. IF 4.122  link...
 4. Kućko A., Smoliński D., Wilmowicz E., Florkiewicz A., Alché Juan de Dios. (2019). Spatio-temporal localization of LlBOP following early events of floral abscission in yellow lupine. Protoplasma 2019: 1-11.  link...
 5. Kućko A., Wilmowicz E., Ostrowski M. (2019). Spatio-temporal IAA gradient is determined by interactions with ET and governs flower abscission. Journal of Plant Physiology 236:51-60.   link...
 6. Kulasek M., Kęsy J., Glazińska P. (2019). miRNA narzędziem do optymalizacji plonowania roślin uprawnych. Kosmos, Problemy Nauk Biologicznych 68: 167-183.  link...
 7. Marciniak K., Przedniczek K. (2019). Comprehensive Insight into Gibberellin- and Jasmonate-Mediated Stamen Development. Genes 10, 811. DOI:10.3390/genes10100811.  link...
 8. Święcicki W., Czepiel K., Wilczura P., Barzyk P., Kaczmarek Z., Kroc M. (2019). Chromatographic fingerprinting of the Old World Lupins seed alkaloids: a supplemental tool in species discrimination. Plants 8, 548, DOI: 2223-7747/8/12/548. IF 2.632.   link...
 9. Wilmowicz E., Kućko A., Burchardt S., Przywieczerski T. (2019). Molecular and Hormonal Aspects of Drought-Triggered Flower Shedding in Yellow Lupine.  International Journal of Molecular Sciences 20(15), 3731. DOI: 10.3390/ijms20153731.   link...
 10. Michał A. Jerzak, FINANCIAL EFFICIENCY OF BREEDING AND TRADE OF LUPINE SEEDS IN POLAND,Annals PAAAE • 2019 • Vol. XXI • No. (1)  link..
 11. Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek, DETERMINANTS OF FINANCIAL PROFITABILITY OF ANIMAL FEED PRODUCERS, Annals PAAAE • 2019 • Vol. XXI • No. (1)   link..
 12. Joanna Florek, Dorota Czerwińska-Kayzer, BIOLOGICAL BENEFITS FROM GROWING LEGUME CROPS IN THE CONTEXT OF PROTECTING PRODUCTION FACTORS, Annals PAAAE • 2019 • Vol. XXI • No. (2)   link..
 13. Magdalena Śmiglak-Krajewska, AGRICULTURAL RISK AND ITS PERCEPTION AMONG PROTEIN PLANT FARMERS,Annals PAAAE • 2019 • Vol. XXI • No. (3)   link..
 14. M. Hejdysz, S. A. Kaczmarek, A. Rogiewicz & A. Rutkowski, Influence of graded levels of meals from three lupin species on growth performance and nutrient digestibility in broiler chickens,British Poultry Science, 2019, VOL. 60, NO. 3, 288–296   link..
 15. Marta Kubiś, Lidia Lewko, Sebastian Andrzej Kaczmarek, Sebastian Nowaczewski, Marcin Hejdysz, Andrzej Rutkowski, The effect of enzyme and protein source on laying hens performance, eggshell and bone traits, Emirates Journal of Food and Agriculture. 2019. 31(5): 353-360  link..
 16. Jerzy Barszczewski, Barbara Wróbel, Jakub Dobrzyński, Kamila Puppel, AN ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF UNDERSOWING PERMANENT MEADOW WITH RED CLOVER AT VARIOUS WAYS OF FERTILISATION, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2019, Vol. 64(2)   link..
 17. Z.Zdunczyk, D. Mikulski, J. Jankowski, B. Przybylska-Gornowicz, J. Juskiewicz, Gastrointestinal response of laying hens to graded dietary inclusion levels of yellow lupine seeds, Animal Feed Science and Technology 255 (2019) 114214   link..
 18. Jerzy Szukała - praca zbiorowa , Uproszczenia stosowane w uprawie roślin strączkowych oraz ich wpływ na plonowanie,jakość nasion i efekty ekonomiczne, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2019   link..
 19. Mirosław Gabryszuk,Renata Gabryszuk, Żywienie pastwiskowe krów a zawartość bioaktywnych składników w mleku, HODOWCA Bydła 3/2019   link..

Wykaz publikacji PW w 2018 r.

 • Agnieszka Faligowska, Gabriel Fordoński, Andrzej Kotecki, Marcin Kozak, Wiesław Koziara , Władysław Malarz, Jacek Olszewski, Katarzyna Panasiewicz, Janusz Prusiński, Agnieszka Pszczółkowska, Jerzy Szukała, Grażyna Szymańska, Rolnicza i ekonomiczna waloryzacja przedplonów strączkowych w uprawie zbóż i rzepaku,Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Szukały i Andrzeja Koteckiego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2018   link...
 • Agnieszka Faligowska, Katarzyna Panasiewicz, Grażyna Szymańska,Jerzy Szukała, Wiesław Koziara, WPŁYW SPOSOBU I GĘSTOŚCI SIEWU NA PRODUKTYWNOŚĆ I JAKOŚĆ NASION ŁUBINU BIAŁEGO. CZĘŚĆ II. WARTOŚĆ SIEWNA I WIGOR NASION, Fragm. Agron. 35(3) 2018, 47–54,  link...
 • Agnieszka Faligowska, Katarzyna Panasiewicz, Grażyna Szymańska, Jerzy Szukała, Wiesław Koziara, WPŁYW SPOSOBU I GĘSTOŚCI SIEWU NA PRODUKTYWNOŚĆ I JAKOŚĆ NASION ŁUBINU BIAŁEGO. CZĘŚĆ I. KOMPONENTY PLONOWANIA I PLON NASION, Fragm. Agron. 35(2) 2018, 15–22   link...
 • Alicja Niewiadomska, Hanna Sulewska, Agnieszka Wolna-Maruwka, Karolina Ratajczak, Katarzyna Głuchowska, Zyta Waraczewska, Anna Budka, An Assessment of the Influence of Co-Inoculation with Endophytic Bacteria and Rhizobia, and the Influence of PRP SOL and PRP EBV Fertilisers on the Microbial Parameters of Soil and Nitrogenase Activity in Yellow Lupine (Lupinus luteus L.) Cultivation, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 27, No. 6 (2018), 2687-2702   link...
 • Katarzyna Panasiewicz, Agnieszka Faligowska, Grażyna Szymańska, Wiesław Koziara, Jerzy Szukała, Joanna Poniatowska, YIELDING OF NARROW-LEAVED LUPIN DEPENDING ON VARIETIES, SOWING METHOD AND SOWING RATE, Fragm. Agron. 35(1) 2018, 72–80   link...
 • Hanna Sulewska , Karolina Ratajczak, Alicja Niewiadomska, Katarzyna Panasiewicz, Grażyna Szymańska, EFFECT OF THE PRP FERTILIZERS AND MICROBIOLOGICAL INOCULATION AND COINOCULATION IN THE YELLOW LUPINE (Lupinus luteus L.) CULTIVATION, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2018, Vol. 63(3)  link...
 • Agnieszka Faligowska, PLONOWANIE I JAKOŚĆ NASION ŁUBINU ŻÓŁTEGO ORAZ JEGO WPŁYW NASTĘPCZY W WARUNKACH STOSOWANIA KONWENCJONALNEJ UPRAWY ROLI I WIELOLETNICH UPROSZCZEŃ UPRAWOWYCH, Rozprawy naukowe 504, Poznań 2018.   link...
 • Irena Małecka-Jankowiak, Andrzej Blecharczyk, Zuzanna Sawinska, Wojciech Waniorek, WPŁYW NASTĘPCZY ŁUBINÓW I GROCHU NA PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD UPRAWY ROLI I NAWOŻENIA AZOTEM, Fragm. Agron. 35(4) 2018, 67–79  link...
 • Tomasz Piechota, WPŁYW PASOWEJ UPRAWY ROLI I MIĘDZYPLONU NA ZACHWASZCZENIE I PLONOWANIE GROCHU SIEWNEGO, Nauka Przyroda Technologie, 2018,Tom 12, Zeszyt 3  link...
 • Górynowicz B., Święcicki W., Pilarczyk W., Mikulski W. (2018). The variability of the chlorophyll fluorescence parameters and their relationship with the seed yield and its components in the narrow leafed lupin (Lupinus angustifolius L.)    link...
 • Ogrodowicz P., Surma M., Adamski T., Kaczmarek Z., Święcicki W.K., Stopyra P., Kuczyńska A., Krystkowiak K., Mikołajczak K. (2018). Effects of temperature on growth during in vitro embryo culture of field bean (Vicia faba var. minor L.). In: Brazauskas G., Statkevičiūtė G., Jonavičienė K. (Eds): Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics, pp. 51-55. Springer International Publishing AG, Part of Springer Nature. link...
 • Marciniak K., Kućko A., Wilmowicz E., Świdziński M., Przedniczek K., Kopcewicz J. (2018). Gibberellic acid affects the functioning of the flower abscission zone in Lupinus luteus via cooperation with the ethylene precursor independently of abscisic acid. Journal of Plant Physiology 229:170-174, DOI: 10.1016/j.jplph.2018.07.014,   link...
 • Płażek A., Dubert F., Kopeć P., Dziurka M., Kalandyk A., Pastuszak J., Waligórski P., Wolko B. (2018). Long-term effects of cold on growth, development and yield of narrow-leaf lupine may be alleviated by seed hydropriming or butenolide. International Journal of Molecular Sciences 19, 2416; doi:10.3390/ijms19082416, link...
 • Wilmowicz E., Kućko A., Ostrowski M., Panek K. (2018). INFLORESCENCE DEFICIENT IN ABSCISSION-like is an abscission-associated and phytohormone-regulated gene in flower separation of Lupinus luteus. Plant Growth Regulation: 1-10 + electronic suppl. Material: 1-7, DOI: 10.1007/s10725-018-0375-7, link...
 • Czerwińska-Kayzer D., Florek J. – Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt, Roczniki Naukowe SERiA,  XX (6), 2018.  link..
 • Gabryszuk M., Barszczewski J., Dobrzyński J. Zawartość składników mineralnych we włosach krów z gospodarstwa ekologicznego i konwencjonalnego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. PIMR Poznań,  2018, 63 (2): 54-56.  link..
 • Drażbo A., Mikulski D., Jankowski J., Zduńczyk Z., The effect of diets containing raw and fermented faba beans on gut functioning and growth performance in young turkeys. Journal of Animal and Feed Sciences 27: 65–73. https://doi.org/10.22358/jafs/82779/2018,  2018  link...
 • Florek J., Czerwińska-Kayzer D.  Uwarunkowania rozwoju rynku rodzimych roślin strączkowych w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA,  XX (5), 2018.  link...
 • Hejdysz M., Kaczmarek S., Rogiewicz A., Rutkowski A. Influence of graded dietary levels of seeds of three species of lupin on growth performance, nutrient digestibility, and intestinal morphology of broiler chickens, Animal Feed Science and Technology. 2018.  link...
 • Hejdysz M, Kaczmarek S., Kubiś M., Jamroz D., Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Rutkowski A. Effect of increasing levels of raw and extruded narrow-leafed lupin seeds in broiler diet on performance parameters, nutrient digestibility and AMEN value of diet, Journal of Animal and Feed Sciences. 2018  link..
 • Jerzak M. A., Śmiglak-Krajewska M., Czerwińska-Kayzer D., Florek J. The market for native protein crops as a factor in improving food security in Poland, Agrarian perspectives XXVII. Food Safety - Food Security: Proceedings of the 27th International Scientific Conference, September 19 - 20, Prague, Czech Republic, 2018    link...
 • Kiliszczyk A., Wróbel B., Zielińska K., Fabiszewska A. Porównanie liczebności wybranych grup epifitycznych mikroorganizmów runi łąkowej nawożonej różnymi dawkami nawozów naturalnych i NPK. W: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2018,  63 (2), PIMR Poznań, 109-114.  link...
 • Konieczka P, Nowicka K, Madar M,  Taciak M,  Smulikowska S. Effects of pea extrusion and enzyme and probioticsupplementation on performance, microbiotaactivity and biofilm formation in the broiler gastrointestinal tract. Brit. Poult. Sci. [https//doi.org/10.1080/0007-16682018.150701,  2018.  link...
 • Konieczka P., Smulikowska S., Viscosity negatively affects nutritional value of blue lupin seeds in broilers. Animal: An International Journal of Animal Bioscience, 2018, 12(6): 1144-1153.  link...
 • Kubiś M., Kaczmarek S., Nowaczewski S., Adamski M., Hejdysz M., Rutkowski A. Influence of graded inclusion of white lupin (Lupinus albus) meal on performance, nutrient digestibility and ileal viscosity of laying hens, British Poultry Science, 2018, 59, 4: 477–484.  link...
 • Panasiewicz K., Faligowska A., Szymańska G., Koziara W., Szukała J., Poniatowska J. Yielding of narrow-leaved lupin depending on varieties, sowing method and sowing rate. Fragmenta Agronomica, 2018, 35 (1): 72–80.  link...
 • Pszczółkowska A., Okorski A., Fordoński G., Prusiński J., Faligowska A., Borowska M. Fungal colonization of seeds of three luine species in diffferent regions of Poland. Acta Agrobotanica. DOI: 10.5586/aa.1714, 2017:  1-14.  link...
 • Pszczółkowska A., Okorski A., Fordoński G., Faligowska A., Kaszkowiak E., Olszewski J., hareńska A., The frequency of occurence of pathogenic and saprotrophic fungi in pea seeds in different regions of Poland. Agricultural Research Communication Centre,  DOI: 10.18895/LR-4-5, 2018: 1-7  link...
 • Pszczółkowska  A., Okorski A., Olszewski J., Fordoński G. ,Kkrzebietke S.,  Chareńska A.,  Effects of pre-preceding leguminous crops on yieldand chemical composition of winter wheat grain.  Plant Soil Environ. https://doi.org/10.17221/340/2018-PSE  link...
 • Wróbel B., Zielewicz W. Zależność składu chemicznego zielonki od udziału i gatunku rośliny bobowatej w runi łąkowej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. PIMR Poznań, 2018, 63 (3), 131-136  link...
 • Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A., Jamroz D. The influence of dietary raw and extruded field peas (Pisum sativum L.) on nutrients digestibility and performance  of weaned and fattening pigs. Journal of Animal and Feed Sciences, 27, 2018, 123–130.https://doi.org/10.22358/jafs/91209/2018.   link...
 • Zdunczyk Z., Mikulski D., Jankowski J., Przybylska-Górnowicz B., Sosnowska E., Juskiewicz J., Amarowicz R., Slominski B.A., Effects of dietary inclusion of high- and low-tannin faba bean (Vicia faba L.) seeds on microbiota, histology and fermentation processes of the gastrointestinal tract in finisher turkeys. Animal Feed Science and Technology 240: 184–196. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2018.04.006.   link...
 • Żuchniewicz K., Barszczewski J., Kozłowska T., Wierzchowski P. Przeobrażenia zbiorowisk łąkowych na nieużytkowanych wtórnie zabagnianych murszowiskach. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. PIMR Poznań, 2018,  63 (3): 162-167.   link...

Wykaz publikacji PW w 2017 r.

 • Ocena jakości pasz z trwałych łąk grądowych wzbogaconych mieszankami  traw i roślin bobowatych , Barbara Wróbel , Jerzy Barszczewski , Jerzy terlikowski, ITP Woda Środ. Obsz. Wiej. 2017 (VII–IX). T. 17. Z. 3 (59)  link...
 • Ethylene-dependent effects on generative organ abscission of Lupinus luteus, Frankowski K., Kucko A., Zienkiewicz A., Zienkiewicz K., Alche J., Kopcewicz J., Wilmowicz E. (2017),  Acta Societatis Botanicorum Poloniae, tom 86 nr 1, DOI: 10.5586/asbp.3540.   link...
 • De novo transcriptome profiling of flowers, flower pedicels and pods of Lupinus luteus (yellow lupine) reveals complex expression changes during organ abscission, Glazinska P., Wojciechowski W., Kulasek M., Glinkowski W., Marciniak K., Klajn N., Kesy J., Kopcewicz J. (2017) , Frontiers in Plant Science, Vol. 8 (641): 1-29.   link...
 • Diversity of the composition and content of soluble carbohydrates in seeds of the genus Vicia (Leguminosae), Lahuta L.B., Ciak M., Rybinski W., Bocianowski J., Börner A. (2017), Genetic Resources and Crop Evolution, DOI: 10.1007/s10722-017-0552-y.   link...
 • Narodowy Cel Wskaźnikowy jako czynnik rozwoju rynku rodzimego białka roślinnego, Jerzak M, Krysztofiak P., Rocznik Naukowy Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Zeszyt 3 tom XIX, 2017,    link...
 • Ocena efektywności ekonomicznej branży paszowej w Polsce w latach 2010-2015., Czerwińska-Kayzer D. Bieniasz A., Rocznik Naukowy Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Zeszyt 1 tom XIX, 2017,     link...
 • Na pomoc strączkom, P. Krysztofiak, TopAgrar, wrzesień 2017.   link...

Wykaz publikacji PW w 2016 r.

 • Kalkulacje opłacalności uprawy roślin strączkowych, Szukała J, Kazuś R. link...
 • Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt gospodarskich, Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A., Rocznik Naukowy Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Zeszyt 2 tom XVIII, kwiecień 2016.    link...
 • Ekonomiczne możliwości rozwoju produkcji i rynku rodzimych roslin białkowych w Polsce, Jerzak M, Krysztofiak P., Rocznik Naukowy Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Zeszyt 2 tom XVIII, kwiecień 2016.    link...
 • The effect of various ways of fertilisation on yields and potassium and magnesium content in meadow sward on peat-muck soil ,J. Barszczewski, M. Grzelak. , W: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, ISSN 1642-686X, 2016, Vol. 61 (3), s. 21-24 link...
 • Improving the status of degraded irrigated meadow by direct undersowing, M. Mendra, J. Barszczewski.  W: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, ISSN 1642-686X, 2016, Vol. 61 (4), s. 52-57  link...
 • The effect of fertilisation and undersowing permanent meadow with a mixture of grasses and legumes on the amount and quality of sward yield in view of its usefulness for ensilage, B. Wróbel, K. Zielińska, A. Fabiszewska. ,  W: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, ISSN 1642-686X, 2016, Vol. 61 (4), s. 230-236    link...
 • Efekty podsiewu łąk grądowych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych, J. Barszczewski, J. Terlikowski, B. Wróbel. 2016. , Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 16. Z. 3 (55) s. 5–22  link...
 • Rynek rodzimych roślin strączkowych w Polsce a bezpieczeństwo kraju w zakresie białka roślinnego, Dorota Czerwińska-Kayzer, Michał A. Jerzak, Paweł Krysztofiak, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 4/2016,   26-37,   link...
 • The influence of abscisic acid on ethylene biosynthesis pathway in the functioning of flower abscission zone in Lupinus luteus. Wilmowicz E., Frankowski K., Kućko A., Świdziński M., Alché J. de D., Nowakowska A., Kopcewicz J., Journal of Plant Physiology. DOI 10.1016/j.jplph.2016.08.018  link...
 • Udział niskocząsteczkowych regulatorowych RNA (siRNA i miRNA) w regulacji szlaku transdukcji sygnału auksyn, Glazińska P., Kulasek M., Grzeca M., Wojciechowski W., Marciniak K., Wilmowicz E., Kopcewicz J. (2016), Kosmos. Problemy nauk biologicznych, tom 65 nr 3, str. 399-410  link...

Wykaz publikacji PW 2011-2015 link...

...................................................................
Wpisany przez Administrator    08.01.16

Poprawiony 11.03.21
Liczba odwiedzin :14559