Strona główna Zadania obszaru 2
III Seminarium Obszaru 2 "Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych" Email

05.12.19 W dniu 3 grudnia 2019 roku odbyło się III Seminarium Obszaru 2 "Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych" w ramach Programu Wieloletniego „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Seminarium zorganizowano w sali konferencyjnej Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.   Program seminarium...

Seminarium rozpoczął Prof. dr hab. Wojciech Święcicki – koordynator obszaru 2 (Fot. 1). We wprowadzeniu przedstawił problematykę zadań realizowanych w 2019 roku.

Podczas obrad kierownicy lub wykonawcy zadań badawczych obszaru 2 przedstawili wyniki za 2019 rok. Dr Magdalena Gawłowska – kierownik zadania nr 2.1 (Fot. 2) zaprezentowała wyniki w ramach zadania pt. „Poprawa wartości użytkowej grochu (Pisum sativum L.), łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) oraz łubinu białego (L. albus L.) poprzez obniżenie w nasionach zawartości antyżywieniowych oligosacharydów rodziny rafinozy oraz obniżenie podatności grochu na askochytozę”. Mgr Katarzyna Czepiel – wykonawca zadania nr 2.2 (Fot. 3) przedstawiła referat wynikowy w ramach zadania pt. „Identyfikacja genów warunkujących zawartość alkaloidów oraz zawiązywanie i utrzymywanie organów generatywnych u łubinów”. Prof. dr hab. Maria Surma – kierownik zadania nr 2.3 (Fot. 4) omówiła wyniki w ramach zadania pt. „Zastosowanie metod biotechnologicznych dla zwiększenia i przyspieszenia postępu biologicznego w hodowli roślin strączkowych”. Dr Piotr Ogrodowicz – wykonawca zadania nr 2.4 (Fot. 5) wygłosił referat wynikowy w ramach zadania pt. „Krzyżowania oddalone w obrębie rodzajów Lupinus, Pisum i Vicia – poszukiwanie nowej zmienności genetycznej i sposobu skrócenia cyklu hodowlanego z wykorzystaniem kultur in vitro”.

Mgr inż. Barbara Górynowicz – wykonawca zadania nr 2.5 (Fot. 6) przedstawiła w sposób syntetyczny wyniki w ramach zadania pt. „Analiza zmienności, sposobu dziedziczenia wskaźników fizjologicznych u łubinu wąskolistnego i grochu siewnego oraz możliwości ich wykorzystania w ulepszaniu produktywności roślin”. Jako ostatni wystąpił Prof. dr hab. Andrzej Górny – kierownik zadania nr 2.6 (Fot. 7), który zaprezentował wyniki w ramach zadania pt. „Fotosynteza liści, formowanie i aborcja organów generatywnych, rozwój korzeni oraz wiązanie azotu atmosferycznego jako procesy istotne dla poziomu i jakości plonu roślin strączkowych w warunkach stresowych”.

Prof. dr hab. Wojciech Święcicki (Fot. 8-10) przeprowadził owocną dyskusję po każdym z wykładów i przypomniał najważniejsze cele ważne dla wysokich i stabilnych plonów roślin strączkowych związane z problematyką zadań realizowanych w ramach obszaru 2.

Na zakończenie seminarium podsumował wyniki związane z usługami naukowo-badawczymi zleconymi jednostkom współpracującym w Programie Wieloletnim.

Kontakt:
Wojciech Święcicki Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Barbara Górynowicz bgom@igr.poznan.