Strona główna Zadania obszaru 2
Konferencja szkoleniowa obszaru 2 "Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych" Drukuj Email

12.12.2018 W dniach 15-16 listopada 2018 roku odbyła się Konferencja szkoleniowa obszaru 2 "Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych" w ramach Programu Wieloletniego „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Konferencję zorganizowano w Olandii, położonej w wielkopolskiej Krainie 100 Jezior, Sierakowskim Parku Krajobrazowym i w otulinie Puszczy Noteckiej.  Program Konferencji...

 

Konferencję rozpoczął prof. dr hab. Wojciech Święcicki – koordynator obszaru 2 (Fot. 1). We wprowadzeniu przedstawił problematykę zadań realizowanych w 2018 roku oraz krótko omówił obecną sytuację roślin strączkowych i krajowego białka roślinnego. Podczas obrad kierownicy oraz wykonawcy zadań badawczych obszaru 2 przedstawili wyniki za 2018 rok. Dr Magdalena Gawłowska z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 2) oraz Prof. dr hab. Lesław Lahuta z UWM w Olsztynie (Fot. 3) zaprezentowali wyniki w ramach zadania 2.1 pt. „Poprawa wartości użytkowej grochu (Pisum sativum L.), łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) oraz łubinu białego (L. albus L.) poprzez obniżenie w nasionach zawartości anty-żywieniowych oligosacharydów rodziny rafinozy oraz obniżenie podatności grochu na askochytozę”. Dr Magdalena Gawłowska przedstawiła także część wyników w ramach zadania 2.6 pt. „Fotosynteza liści, formowanie i aborcja organów generatywnych, rozwój korzeni oraz wiązanie azotu atmosferycznego jako procesy istotne dla poziomu i jakości plonu roślin strączkowych w warunkach stresowych”, realizowanego w IGR PAN w Poznaniu. Dr Magdalena Kroc z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 4) oraz dr hab. Emilia Wilmowicz z UMK w Toruniu (Fot. 5) przedstawiły wspólny referat w ramach zadania 2.2 pt. „Identyfikacja genów warunkujących zawartość alkaloidów oraz zawiązywanie i utrzymywanie organów generatywnych u łubinów”. Prof. dr hab. Maria Surma z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 6) oraz mgr inż. Piotr Stopyra z HR Strzelce (Fot. 7) omówili wyniki w ramach zadania 2.3 pt. „Zastosowanie metod biotechnologicznych dla zwiększenia i przyspieszenia postępu biologicznego w hodowli roślin strączkowych”. Dr Piotr Ogrodowicz z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 8) wygłosił referat wynikowy w ramach zadania 2.4 pt. „Krzyżowania oddalone w obrębie rodzajów Lupinus, Pisum i Vicia – poszukiwanie nowej zmienności genetycznej i sposobu skrócenia cyklu hodowlanego z wykorzystaniem kultur in vitro”. Mgr inż. Barbara Górynowicz z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 9) przedstawiła w sposób syntetyczny wyniki w ramach zadania 2.5 pt. „Analiza zmienności, sposobu dziedziczenia wskaźników fizjologicznych u łubinu wąskolistnego i grochu siewnego oraz możliwości ich wykorzystania w ulepszaniu produktywności roślin”. Jako ostatni wystąpił prof. dr hab. Franciszek Dubert z IFR PAN w Krakowie (Fot. 10), który zaprezentował wyniki w ramach zadania 2.6 pt. „Fotosynteza liści, formowanie i aborcja organów generatywnych, rozwój korzeni oraz wiązanie azotu atmosferycznego jako procesy istotne dla poziomu i jakości plonu roślin strączkowych w warunkach stresowych”.

W dniu 16 listopada dr Stanisław Stawiński z HR Smolice w Przebędowie (Fot. 11) przedstawił swoją część wynikową w ramach zadania 2.6, realizowanego z IGR PAN w Poznaniu i IFR PAN w Krakowie. Dr inż. Wojciech Mikulski z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 12) zaprezentował wykład „Krajowy rynek roślin strączkowych – możliwości zastąpienia śruty sojowej w paszach”, w którym omówił ekonomiczną sytuację roślin strączkowych w Polsce z uwzględnieniem alternatywnego żywienia zwierząt wysokobiałkowymi materiałami paszowymi innymi niż śruta sojowa. Poinformował także uczestników konferencji o planie białkowym UE na 2019 rok oraz pierwszym polskim magazynie wirtualnym rodzimego białka roślinnego (www.bialkoroslinne.pl). Mgr inż. Agnieszka Osiecka z COBORU w Słupi Wielkiej (Fot. 13) zaprezentowała „Wyniki doświadczeń odmianowych z gatunkami roślin bobowatych grubonasiennych”, w których przedstawiła najnowsze odmiany oraz stan Krajowego Rejestru na przełomie ostatnich lat wśród tej grupy roślin. Prof. dr hab. Jerzy Szukała z UP w Poznaniu (Fot. 14) zapoznał uczestników konferencji z „Najnowszymi trendami w agrotechnice roślin strączkowych”, które oscylują wokół uproszczonych systemów uprawy roli (technologii uprawy bezorkowej i siewu bezpośredniego). Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski z UP w Poznaniu (Fot. 15) w wykładzie „Krajowe białko w żywieniu zwierząt – fakty i mity” przedstawił mi.in. zalecane poziomy stosowania nasion roślin strączkowych w diecie pełnoporcjowej u różnych grup zwierząt oraz wpływ surowych nasion soi na wyniki produkcyjne tych grup. Prof. dr hab. Renata Galek z UP we Wrocławiu (Fot. 16) omówiła „Zmienność i współzależność cech w kolekcji łubinu andyjskiego” z uwzględnieniem filologii i znaczenia tego gatunku oraz zastosowania w badaniach metod wielowymiarowych, umożliwiających pełną ocenę fenotypową genotypów. Prof. dr hab. Wojciech Rybiński z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 17) wygłosił referat pt. „Możliwości ulepszenia najważniejszych cech łubinu białego”, w którym scharakteryzował łubin biały na tle pozostałych łubinów oraz przedstawił założenia i pierwsze wyniki badań uzyskanych w ramach tzw. Postępu Biologicznego MRiRW. Prof. Dr hab. Jerzy Nawracała z UP w Poznaniu (Fot. 18) w wykładzie „Stan aktualny i perspektywy uprawy i hodowli soi w Polsce” omówił rynek i problematykę hodowli soi wraz z czynnikami sprzyjającymi uprawie tego gatunku w krajowych warunkach środowiskowych. Jako ostatni wystąpił mgr inż. Piotr Plewiński z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 19), który w sposób syntetyczny zaprezentował wykład pt. „Cecha wczesności kwitnienia u łubinu białego i łubinu żółtego – podstawy genetyczne i molekularne”, w którym omówił cechę wczesności kwitnienia łubinów, która jest istotna w kontekście upraw łubinu w przejściowym klimacie umiarkowanym Polski.

Konferencja szkoleniowa obszaru 2 odbyła się z udziałem przedstawiciela Departamentu HOR MRiRW – Dr Sylwestra Litwiniaka (Fot. 20), a owocną dyskusję po każdym z wykładów przeprowadził prof. dr hab. Wojciech Święcicki wraz z innymi uczestnikami konferencji.

Kontakt:
Wojciech Święcicki Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Barbara Górynowicz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.