Strona główna Zadania obszaru 2
II Seminarium Obszaru 2 "Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych" Drukuj Email

13.12.17 W dniu 12 grudnia 2017 roku odbyło się II Seminarium Obszaru 2 "Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych" Programu Wieloletniego. Seminarium zorganizowano w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk przy ul. Strzeszyńskiej 34 w Poznaniu. Link do programu seminarium...

Seminarium rozpoczął prof. dr hab. Wojciech Święcicki – koordynator obszaru 2 (Fot. 1). We wprowadzeniu przedstawił problematykę zadań realizowanych w 2017 roku, dotyczącą stabilności plonowania (w tym odporności na suszę, niskie temperatury, choroby, aborcji kwiatów, fizjologicznych wskaźników plonu nasion i fizjologii odżywiania roślin), jakości nasion związanych z zawartością oligosacharydów i alkaloidów w nasionach oraz metod hodowlanych związanych ze skracaniem cyklu hodowlanego, identyfikacją i lokalizacją genów cech użytkowych i metodyką hodowli bobiku. Koordynator obszaru 2 omówił również aktualną sytuację dotyczącą roślin strączkowych i krajowego białka roślinnego. Podczas obrad kierownicy i wykonawcy zadań badawczych obszaru 2 przedstawili wyniki za 2017 rok.

Dr Magdalena Gawłowska z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 2) oraz dr hab. Lesław Lahuta z UWM w Olsztynie (Fot. 3) przedstawili wspólny referat w ramach zadania 2.1 pt. „Poprawa wartości użytkowej grochu (Pisum sativum L.), łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) oraz łubinu białego (L. albus L.) poprzez obniżenie w nasionach zawartości anty-żywieniowych oligosacharydów rodziny rafinozy oraz obniżenie podatności grochu na askochytozę”. Dr Magdalena Kroc z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 4) oraz dr hab. Emilia Wilmowicz z UMK w Toruniu (Fot. 5) przedstawili wspólny referat w ramach zadania 2.2 pt. „Identyfikacja genów warunkujących zawartość alkaloidów oraz zawiązywanie i utrzymywanie organów generatywnych u łubinów”. Prof. dr hab. Maria Surma z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 6) oraz mgr inż. Piotr Stopyra z HR. Strzelce (Fot. 7) przedstawili wspólny referat w ramach zadania 2.3 pt. „Zastosowanie metod biotechnologicznych dla zwiększenia i przyspieszenia postępu biologicznego w hodowli roślin strączkowych”. Dr Aurelia Ślusarkiewicz-Jarzina z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 8) przedstawiła referat w ramach zadania 2.4 pt. „Krzyżowania oddalone w obrębie rodzajów Lupinus, Pisum i Vicia – poszukiwanie nowej zmienności genetycznej i sposobu skrócenia cyklu hodowlanego z wykorzystaniem kultur in vitro”. Mgr inż. Barbara Górynowicz z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 9) przedstawiła referat w ramach zadania 2.5 pt. „Analiza zmienności, sposobu dziedziczenia wskaźników fizjologicznych u łubinu wąskolistnego i grochu siewnego oraz możliwości ich wykorzystania w ulepszaniu produktywności roślin”. Prof. dr hab. Andrzej Górny z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 10), prof. dr hab. Franciszek Dubert z IFR PAN w Krakowie (Fot. 10) oraz dr Stanisław Stawiński z H.R. Smolice w Przebędowie (Fot. 12) przedstawili wspólny referat w ramach zadania 2.6 pt. „Fotosynteza liści, formowanie i aborcja organów generatywnych, rozwój korzeni oraz wiązanie azotu atmosferycznego jako procesy istotne dla poziomu i jakości plonu roślin strączkowych w warunkach stresowych”.

Seminarium zakończyło się owocną dyskusją przeprowadzoną przez prof. dr hab. Wojciecha Święcickiego, a mgr inż. Barbara Górynowicz podsumowała rozliczenia końcowe z wykorzystania dotacji i wykonania zadań Programu Wieloletniego od strony merytorycznej i finansowej.

Kontakt:
Wojciech Święcicki  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Barbara Górynowicz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.