Strona główna Zadania obszaru 2
I Seminarium Obszaru 2 Drukuj Email

21.11.16 W dniach 7-8 listopada 2016 roku odbyło się I Seminarium Obszaru 2 "Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych" Programu Wieloletniego. Seminarium zorganizowano w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk przy ul. Strzeszyńskiej 34 w Poznaniu. Podczas dwudniowych obrad kierownicy i wykonawcy zadań badawczych obszaru 2 przedstawili pierwsze wyniki za 2016 rok.

Dr Magdalena Gawłowska z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 1) oraz dr hab. Lesław Lahuta z UWM w Olsztynie (Fot. 2) przedstawili wspólny referat w ramach zadania 2.1 pt. „Poprawa wartości użytkowej grochu (Pisum sativum L.), łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) oraz łubinu białego (L. albus L.) poprzez obniżenie w nasionach zawartości anty-żywieniowych oligosacharydów rodziny rafinozy oraz obniżenie podatności grochu na askochytozę”. Dr Magdalena Kroc z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 3) oraz dr Waldemar Wojciechowski z UMK w Toruniu (Fot. 4) przedstawili wspólny referat w ramach zadania 2.2 pt. „Identyfikacja genów warunkujących zawartość alkaloidów oraz zawiązywanie i utrzymywanie organów generatywnych u łubinów”. Prof. dr hab. Maria Surma z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 5) oraz mgr inż. Piotr Stopyra z H.R. Strzelce (Fot. 6) przedstawili wspólny referat w ramach zadania 2.3 pt. „Zastosowanie metod biotechnologicznych dla zwiększenia i przyspieszenia postępu biologicznego w hodowli roślin strączkowych”. Dr Aurelia Ślusarkiewicz-Jarzina z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 7) przedstawiła referat w ramach zadania 2.4 pt. „Krzyżowania oddalone w obrębie rodzajów Lupinus, Pisum i Vicia – poszukiwanie nowej zmienności genetycznej i sposobu skrócenia cyklu hodowlanego z wykorzystaniem kultur in vitro”. Mgr inż. Barbara Górynowicz z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 8) przedstawiła referat w ramach zadania 2.5 pt. „Analiza zmienności, sposobu dziedziczenia wskaźników fizjologicznych u łubinu wąskolistnego i grochu siewnego oraz możliwości ich wykorzystania w ulepszaniu produktywności roślin”. Mgr Dominika Ratajczak z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 9), prof. dr hab. Franciszek Dubert z IFR PAN w Krakowie (Fot. 10) oraz dr Stanisław Stawiński z H.R. Smolice w Przebędowie (Fot. 11) przedstawili wspólny referat w ramach zadania 2.6 pt. „Fotosynteza liści, formowanie i aborcja organów generatywnych, rozwój korzeni oraz wiązanie azotu atmosferycznego jako procesy istotne dla poziomu i jakości plonu roślin strączkowych w warunkach stresowych”.

Na seminarium zaproszono gości, m.in. mgr inż. Agnieszkę Osiecką z COBORU w Słupi Wielkiej (Fot. 12), która przedstawiła zagadnienia związane z krajowym rejestrem aktualnych odmian gatunków roślin strączkowych, prof. dr hab. Wojciecha Rybińskiego z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 13), który przedstawił zagadnienia związane z lędźwianem siewnym w kontekście alternatywnej i wysokobiałkowej rośliny strączkowej oraz dr Agnieszkę Kalandyk z IFR PAN w Krakowie (Fot. 14), która omówiła wyniki badań nad odpornością roślin strączkowych na warunki stresowe.

Seminarium zakończyło się owocną dyskusją przeprowadzoną przez prof. dr hab. Wojciecha Święcickiego – koordynatora obszaru 2 (Fot. 15) oraz dr inż. Wojciecha Mikulskiego z IGR PAN w Poznaniu (Fot. 16). W dyskusji, oprócz uczestników seminarium (Fot. 17), zabrali również głos dr Sylwester Litwiniak - przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prof. dr hab. Jerzy Księżak – Koordynator Programu Wieloletniego (Fot. 18).

Kontakt:
Wojciech Święcicki Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Barbara Górynowicz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.