Strona główna Zadania
Zadanie 5 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 5. Doskonalenie i rozwój systemu rynkowego obrotu surowcami rodzimych roślin białkowych poprzez komercjalizację produktów, wykreowanie modelowej, stymulującej rozwój popytu na rodzime rośliny białkowe, strategii biznesowej kreatora rynku, a także monitorowanie i prognozowanie skutków ekonomiczno-finansowych podmiotów uczestniczących w rynku rodzimych roślin białkowych".

 

Wykonawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Cel: Doskonalenie i rozwój systemu rynkowego obrotu surowcami rodzimych roślin białkowych poprzez komercjalizację produktów, wykreowanie modelowej, stymulującej rozwój popytu na rodzime rośliny białkowe, strategii biznesowej kreatora rynku, a także monitorowanie prognozowame skutków ekonomiczno-finansowych podmiotów uczestniczących w rynku rodzimych roślin białkowych.

 

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:

  • Przygotowanie założeń metodycznych w zakresie badań nad komercjalizacją produktu roślin białkowych oraz oceny ekonomiczno-finansowych skutków funkcjonowania podmiotów na rynku roślin białkowych w warunkach zrównoważonego rozwoju..

2) Etap II – 2017 r.:

  • Przeprowadzenie badań analitycznych w zakresie komercjalizacji produktu rodzimych roślin białkowych oraz opracowanie strategii komercjalizacji produktów.
  • Przygotowanie założeń metodycznych tworzenia modelu strategii biznesowej dla podmiotu kreującego rynek rodzimych roślin białkowych.

3) Etap III – 2018 r.:

  • Opracowanie strategii biznesowej dla podmiotu kreującego rynek rodzimych roślin białkowych, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych, stymulujących popyt na rodzime rośliny białkowe i zwiększających produkcję tych roślin.

4) Etap IV – 2019 r.:

  • Optymalizacja funkcjonowania opracowanej strategii biznesowej podmiotu kreującego rynek rodzimych roślin białkowych oraz analiza jego oddziaływania na sytuację ekonomiczną podmiotów uczestniczących w łańcuchu obrotów rodzimych roślin białkowych na cele paszowe.

5) Etap V – 2020 r.:

  • Zaproponowanie optymalnego systemu komercjalizacji produktu stworzonego na bazie rodzimych roślin białkowych oraz strategii biznesowej podmiotu kreującego rynek na podstawie wniosków płynących od uczestników rynku w zakresie ich przydatności, funkcjonalności i efektywności ekonomicznej.

 

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Odbiorcami wyników realizacji zadania będą uczestnicy obrotu rolnego w kraju, jak również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - jako instytucja mająca wpływ na kształt rynku rolnego w Polsce, a także ośrodki naukowo-badawcze w zakresie ekonomii rolnictwa.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    18.01.16

Poprawiony 18.01.16
Liczba odwiedzin :1905