Strona główna Zadania
Zadanie 4.4 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 4.4. Ocena jakościowa surowców zwierzęcych wyprodukowanych na bazie rodzimych źródeł białka roślinnego".

Wykonawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Współpraca: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Cel: Dokonanie naukowej oceny w różnicy jakościowej mięsa, jego przetworów i produktów zwierzęcych, otrzymanych ze zwierząt monogastrycznych, skarmianych paszami, zawierającymi wyłącznie krajowe białka roślinne.

 

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 - 2017 r.:

  • Wykonanie wstępnych prac analitycznych dla wyboru optymalnych metod oceny jakości badanych surowców zwierzęcych.
  • Wykonanie doświadczeń na zwierzętach żywionych dietami o różnych poziomach i rodzajach rodzimych pasz białkowych i/lub poekstrakcyjnej śruty sojowej w celu uzyskania produktów zwierzęcych o zmiennych parametrach jakościowych oraz przeprowadzenie ich oceny.

2) Etap II – 2018 - 2019 r.:

  • Wykonanie oceny jakościowej surowców zwierzęcych wytworzonych w ramach doświadczeń i testów terenowych prowadzonych w ramach zadania 4.3.
  • Wybór najlepszych produktów, opracowanie receptur i instrukcji technologicznych.

3) Etap III – 2020 r.:

  • Dostarczenie danych i informacji niezbędnych dla ewentualnej certyfikacji żywnościmarkowej bez stosowania pasz pochodzących z roślin GMO.
    We wszystkich etapach przeprowadzenie szkoleń i działań promocyjnych mających na celu popularyzowanie żywności wyprodukowanej na bazie krajowych źródeł białka roślinnego..

 

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Ewentualne potwierdzenie naukowe lepszej jakości surowców uzyskiwanych od zwierząt żywionych paszami krajowymi może mieć fundamentalne znaczenie dla ich certyfikacji, a w konsekwencji zwiększenia zainteresowania konsumentów takimi produktami.

Zapotrzebowanie na środki produkcyjne przy wytwarzaniu nowych jakościowo produktów spowoduje zwiększenie areału uprawy roślin strączkowych, zmniejszenie importu białka paszowego oraz stymulację rozwoju lokalnych zakładów przetwórstwa mięsnego i w konsekwencji nowe miejsca pracy.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    18.01.16

Poprawiony 18.01.16
Liczba odwiedzin :1794