Strona główna Zadania
Zadanie 4.3 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 4.3. Opracowanie nowych receptur koncentratów wysokobiałkowych i programów żywieniowych przydatnych w produkcji pasz dla lokalnych wytwórni i gospodarstw rolnych".

Wykonawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Współpraca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wytwórnia Pasz "Morawski" w Kcyni

 

Cel: Zakłada się, że uzyskane koncentraty, uzupełnione w gospodarstwie rolnym własnym zbożem, z jednej strony pozwolą całkowicie wyeliminować poekstrakcyjną śrutę sojową, zwłaszcza w żywieniu zwierząt młodych, będących w pierwszym okresie odchowu, a z drugiej, korzystnie wpłyną na jakość mięsa i jaj. W konsekwencji otwarta zostanie możliwość na produkcję wysokiej jakości markowej, certyfikowanej żywności, bez stosowania pasz pochodzących z roślin GMO. Powinno to wpłynąć na wzrost zainteresowania konsumentów żywnością uzyskaną z chowu zwierząt karmionych paszami krajowymi, a także poprawić sytuację ekonomiczną rolników, lokalnych wytwórni pasz zakładów żywnościowych.

 

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 - 2017 r.:

  • Wykonanie na drobiu (kury, kaczki, gęsi, indyki) i świniach, ze szczególnym uwzględnieniem piskląt, prosiąt i warchlaków serii ścisłych doświadczeń żywieniowych mających na celu opracowanie i optymalizację składu koncentratów wysokobiałkowych pozbawionych białka importowanej soi oraz programów żywieniowych.
  • Dokonanie wyboru najlepszych koncentratów programów żywieniowych dla praktyki rolniczej.

2) Etap II – 2018 - 2019 r.:

  • Doświadczenia testy terenowe prowadzone w wybranych wytwórniach pasz i gospodarstwach rolnych, mające na celu sprawdzenie opracowanych receptur koncentratów i programów żywieniowych w warunkach praktycznych.

3) Etap III – 2020 r.:

  • Podjęcie prac nad możliwością produkcji w gospodarstwach rolnych i lokalnym przemyśle spożywczym wysokiej jakości żywności certyfikowanej i markowej bez stosowania pasz pochodzących z roślin GMO poprzez wykonanie doświadczeń naukowych, bazujących na uzyskanych wynikach z lat poprzednich. Analiza uzyskanych rezultatów.

 

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Dzięki zastosowaniu nowych, dotychczas me badanych krajowych źródeł białka roślinnego (m.in. nasiona krajowej soi, nasiona łubinu białego, bobiku, białko ziemniaka, nasiona grochu pomarańczowego) oraz udoskonaleniu metod optymalizacji receptur poszerzy się możliwość żywienia najmłodszych zwierząt gospodarskich paszami całkowicie pozbawionymi importowanej śruty sojowej.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    18.01.16

Poprawiony 18.01.16
Liczba odwiedzin :1815