Strona główna Zadania
Zadanie 4.2 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 4.2. Ocena przydatności i wartości żywieniowej nasion krajowych odmian soi, optymalizacja procesów redukujących zawarte w nich czynniki antyżywieniowe".

Wykonawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Cel: Optymalizacja metod uszlachetniania nasion krajowych odmian soi z przeznaczeniem na żywienie zwierząt monogastrycznych.

 

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:

  • Analiza cherniczna składu składników pokarmowych polskich odmian soi, oznaczenie poziomu czynników antyżywieniowych.
  • Wykonanie doświadczenia biologicznego na kurczętach celem określenia możliwości ewentualnego udziału surowych nasion soi w mieszankach pełnoporcjowych..

2) Etap II – 2017 - 2018 r.:

  • Wykonanie serii prac badawczych nad możliwościami eliminacji czynników antyżywieniowych z krajowych nasion soi..
  • Wybór metody i optymalnych parametrów fizycznych. Wykonanie doświadczeń biologicznych na drobiu i świniach mających na celu optymalizację receptur paszowych z udziałem uszlachetnionej soi.
  • Wykonanie ścisłych doświadczeń strawnościowych celem określenia współczynników strawności składników pokarmowych, aminokwasów i wartości energetycznej (EM i DE) uszlachetnionych nasion soi.

3) Etap III – 2019 - 2020 r.:

  • Wykonanie w skali technicznej (wytwórnie pasz) testów i prac badawczych celem dokonania adaptacji proponowanych metod 1 parametrów fizycznych uszlachetniania krajowych nasion soi.
  • Wykonanie analiz chemicznych doświadczeń biologicznych na drobiu i świniach w skali doświadczalnej dla sprawdzenia skuteczności zabiegów prowadzonych w skali technicznej.
  • Przekazanie uzyskanych rezultatów praktyce rolniczej poprzez odczyty, szkolenia i demonstracje.

 

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Uzyskane rezultaty będą nowatorskie w skali kraju. Z jednej strony będą stanowić dla hodowców roślin informacje o żywieniowej przydatności krajowych odmian soi, a z drugiej pozwolą rolnikom i wytwórniom pasz na ich racjonalne zagospodarowanie. Wkomponowanie do mieszanek pełnoporcjowych nowej białkowej paszy powinno wpłynąć na dalsze ograniczenie uzależnienia kraju od importu śruty sojowej.

Bardzo istotne dla praktyki będzie dokonanie optymalizacji i wyboru właściwej metody lub metod fizycznego uszlachetniania nasion soi. Być może zostaną wyeliminowane koszty związane z suszeniem nasion soi po zbiorze a także umożliwiony zostanie ich zbiór przy zbyt dużej wilgotności.

Polskie normy żywienia zwierząt wzbogacą się o dane informujące o wartości pokarmowej uszlachetnionych nasion krajowej soi.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    18.01.16

Poprawiony 18.01.16
Liczba odwiedzin :2366