Strona główna Zadania
Zadanie 4.1 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 4.1. Monitoring składników pokarmowych i substancji antyżywieniowych nowych odmian nasion roślin strączkowych i innych krajowych źródeł białka roślinnego pod kątem ich przydatności żywieniowej".

Wykonawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Cel: Monitorowanie parametrów żywieniowych nowych odmian roślin pastewnych, w tym strączkowych poprzez analizy chemiczne i badania biologiczne.

 

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 - 2017 r.:

  • Wykonanie analiz chemicznych nasion wszystkich dostępnych odmian roślin strączkowych wraz z nasionami soi krajowej oraz wybranych innych roślinnych pasz białkowych (produkty rzepakowe, białko ziemniaka, produkty uboczne z produkcji biopaliw, drożdże pastewne).
  • Oznaczenie czynników antyżywieniowych i mykotoksyn oraz przeprowadzenie pierwszych badań biologicznych na zwierzętach.
  • Prowadzenie szkoleń i popularyzacja uzyskanych wyników wśród rolników, wytwórni pasz i hodowców roślin.

2) Etap II – 2018 - 2020 r.:

  • Kontynuacja monitoringu wartości pokarmowej odmian nasion roślin obejmująca chemiczne analizy laboratoryjne, biologiczne badania strawnościowe oraz oznaczanie czynników antyżywieniowych.
  • Przekazanie hodowcom roślin uzyskanych wyników oraz prowadzenie szkoleń dla rolników i wytwórni pasz.

 

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Uzyskane w rezultacie prowadzonych badań i analiz wyniki poszerzą wiedzę dotyczącą wartości pokarmowej krajowych źródeł białka roślinnego poprzez ocenę stopnia jej zmienności w ramach poszczególnych gatunków, lat i warunków wegetacji. Przetwórstwo paszowe uzyska niezbędną wiedzę o istotności różnic w jakości poszczególnych odmian w ramach gatunków i potwierdzenie, czy przy ocenie przydatności paszowej można kierować się jedynie gatunkiem.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    18.01.16

Poprawiony 18.01.16
Liczba odwiedzin :2102