Strona główna Zadania
Zadanie 3.6 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 3.6. Opracowanie technologii uprawy soi z uwzględnieniem warunków regionalnych kraju".

Wykonawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Współpraca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, IUNG PIB, Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Cel: Opracowanie agrotechnicznych zasad uprawy soi w różnych warunkach siedliskowych oraz określenie uzasadnionego ekonomicznie równoleżnikowego zasięgu uprawy soi w Polsce.

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:

  • Założenie czternastu ścisłych doświadczeń polowych w różnych rejonach kraju, przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych, określenie przebiegu faz rozwojowych roślin, struktury łanu, wskaźników fizjologicznych, komponentów plonowania oraz wielkości i jakości plonu nasion.
  • Ocena wartości siewnej zebranych nasion soi.

2) Etap II – 2017 .:

  • Założenie czternastu ścisłych doświadczeń polowych w różnych rejonach kraju oraz doświadczeń demonstracyjnych, przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych, określenie przebiegu faz rozwojowych roślin, struktury łanu, wskaźników fizjologicznych, komponentów plonowania oraz wielkości i jakości plonu nasion.
  • Ocena wartości siewnej zebranych nasion soi.

2) Etap III – 2018 .:

  • Założenie czternastu ścisłych doświadczeń polowych w różnych rejonach kraju oraz doświadczeń demonstracyjnych, przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych, określenie przebiegu faz rozwojowych roślin, struktury łanu, wskaźników fizjologicznych, komponentów plonowania, wielkości i jakości plonu nasion oraz efektów ekonomicznych.

3) Etap IV – 2019 r.:

  • Założenie czternastu ścisłych doświadczeń polowych w różnych regionach kraju oraz doświadczeń demonstracyjnych, przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych, określenie: przebiegu faz rozwojowych roślin, struktury łanu, wskaźników fizjologicznych, komponentów plonowania, wielkości i jakości plonu nasion oraz efektów ekonomicznych.

4) Etap V – 2020 r.:

  • Przeprowadzenie doświadczeń demonstracyjnych oraz uzupełniających doświadczeń ścisłych i laboratoryjnych. Podsumowanie badań, analiza uzyskanych wyników, wykonanie obliczeń statystycznych, syntetyczne opracowanie wyników.
    We wszystkich latach realizacji zadania będą upowszechniane jego wyniki celem wskazania praktyce najlepszych rozwiązań. Upowszechnianie będzie następować w formie publikacji naukowych, popularno-naukowych, instrukcji wdrożeniowych, zaleceń dla praktyki, organizacji i udziału w szkoleniach, sympozjach, dniach pola, targach, wystawach rolniczych i konferencjach naukowych oraz branżowych.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Określenie efektów produkcyjnych i ekonomicznych uprawy soi pozwoli na wskazanie praktyce rolniczej najkorzystniejszych wariantów uprawy. Efekty realizacji zadania pozwolą na określenie regionów kraju odpowiednich do upowszechniania uprawy soi w Polsce.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    18.01.16

Liczba odwiedzin :1891