Strona główna Zadania
Zadanie 3.4 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 3.4. Efekty stosowania bioregulatorów oraz diagnostyka patogenów grzybowych zasiedlających nasiona roślin strączkowych uprawianych w warunkach integrowanej ochrony roślin".

Wykonawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Współpraca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Cel: Ocena wpływu stosowania bioregulatorów doglebowych i nalistnych na produkcyjność i jakość nasion roślin strączkowych poprzez określenie optymalnej dawki i sposobu zastosowania w uprawie, ocena zdrowotności poszczególnych części anatomicznych nasion bobiku, grochu siewnego, łubinu oraz soi, ocena potencjału toksynotwórczego grzybów z rodzaju Fusarium zasiedlających anatomiczne części nasion.

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:

  • Założenie ośmiu ścisłych doświadczeń polowych i demonstracyjnych z grochem, łubinem i soją z uwzględnieniem dawek i sposobów aplikacji bioregulatorów, obserwacje przebiegu faz rozwojowych roślin i występowania stresów abiotycznych, określenie obsady roślin, elementów plonowania, plonu nasion i jego jakości oraz efektów ekonomicznych.
  • Przeprowadzenie doświadczeń laboratoryjnych z nasionami gatunków i odmian roślin strączkowych badanych w Programie, analizy fitopatologiczne i molekularne anatomicznych części nasion (okrywa nasienna, liścienie, oś zarodkowa), ocena potencjału toksynotwórczego ważniejszych gatunków patogenów grzybowych.

2) Etap II – 2017 .:

  • Kontynuacja prac z roku poprzedniego.

2) Etap III – 2018 .:

  • Kontynuacja prac z roku poprzedniego .

3) Etap IV – 2019 r.:

  • Kontynuacja prac z roku poprzedniego.

4) Etap V – 2020 r.:

  • Uzupełniające badania fitopatologiczne oraz ocena skutków stosowania bioregulatorów. Analizy laboratoryjne, podsumowanie badań, analiza uzyskanych wyników, wykonanie obliczeń statystycznych, syntetyczne opracowanie wyników.
    We wszystkich latach realizacji zadania będą upowszechniane jego wyniki celem wskazania praktyce najlepszych rozwiązań. Upowszechnianie będzie następować w formie publikacji naukowych, popularno-naukowych, instrukcji wdrożeniowych, zaleceń dla praktyki, organizacji i udziału w szkoleniach, sympozjach, dniach pola, targach, wystawach rolniczych i konferencjach naukowych oraz branżowych.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Praktyka rolnicza otrzyma najnowszą wiedzę dotyczącą najlepszych rozwiązań stosowania, dawek i sposobu aplikacji bioregulatorów na produkcyjność roślin i cechy jakościowe nasion. Fitopatologiczna ocena anatomicznych części nasion roślin strączkowych i rozpoznanie potencjału toksynotwórczego ważniejszych patogenów grzybowych powiększy kompendium wiedzy z zakresu etiologii chorób grzybowych i pozwoli na opracowanie trafniejszych metodyk ochrony roślin strączkowych przed agrofagami. Wzbogacenie banku patogenów roślin strączkowych pozwoli na efektywniejsze prowadzenie hodowli odpornościowej.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    15.01.16

Poprawiony 15.01.16
Liczba odwiedzin :1754