Strona główna Zadania
Zadanie 3.2 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 3.2. Produkcyjność i produktywność roślin strączkowych w uprawie konserwującej z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin".

Wykonawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

 

Cel: Określenie efektów produkcji nasion roślin strączkowych w uprawie konserwującej, spełniającej wymogi rolnictwa zrównoważonego z uwzględnieniem racjonalniejszego wykorzystania warunków siedliskowych z ukierunkowaniem na powstrzymanie degradacji gleb i wypełnienie obowiązku stosowania integrowanej ochrony.

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:

  • Założenie i przeprowadzenie 10 doświadczeń polowych oraz demonstracyjnych z wysiewem wybranych gatunków roślin strączkowych w mulcz po międzyplonie ścierniskowym, międzyplonie ozimym i słomie (z przedplonu) oraz w tradycyjnej uprawie orkowej Gako kontroli), przeprowadzenie obserwacji przebiegu faz rozwojowych roślin i występowania agrafagów oraz określenie: zmian właściwości fizyko-chemicznych oraz biologicznych gleby, elementów plonowania, plonu nasion i jego jakości. Jesienią założenie doświadczeń następczych.

2) Etap II – 2017 .:

  • Kontynuacja prac z roku poprzedniego.

2) Etap III – 2018 .:

  • Kontynuacja prac z roku poprzedniego.


3) Etap IV – 2019 r.:

  • Kontynuacja prac z roku poprzedniego.

4) Etap V – 2020 r.:

  • Zbiór doświadczeń następczych oraz analizy laboratoryjne, podsumowanie badań, analiza uzyskanych wyników, wykonanie obliczeń statystycznych, syntetyczne opracowanie wyników.
    We wszystkich latach realizacji zadania będą upowszechniane jego wyniki celem wskazania praktyce najlepszych rozwiązań. Upowszechnianie będzie następować w formie publikacji naukowych, popularno-naukowych, instrukcji wdrożeniowych, zaleceń dla praktyki, organizacji i udziału w szkoleniach, sympozjach, dniach pola, targach, wystawach rolniczych i konferencjach naukowych oraz branżowych.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

W wyniku prowadzonych badań praktyka rolnicza otrzyma najnowsze informacje o produkcyjnych skutkach uprawy konserwującej i stosowaniu zasad integrowanej ochrony roślin. Dostarczona zostanie wiedza nie tylko o efektach produkcyjnych ale również o efektach ekonomicznych uprawy konserwującej, które będą przede wszystkim wiązały się ze znacznym ograniczeniem stosowania nawozów azotowych w zmianowaniu oraz zwiększą opłacalność uprawy dzięki mniejszemu zużyciu paliwa i mniejszym nakładom pracy.

Opracowanie konserwującej technologii uprawy roślin strączkowych stworzy praktyce rolniczej podstawy wdrożenia systemu produkcji roślinnej przyjaznego środowisku glebowemu, konsekwencją, którego będzie poprawa żyzności gleby (dobrostanu gleby).

...................................................................
Wpisany przez Administrator    15.01.16

Poprawiony 15.01.16
Liczba odwiedzin :1792