Strona główna Obszar 1
Prace wykonane w ramach zadania 1 PDF Drukuj Email
Rok 2016 powrót

30.11.16 Seminarium „Wykorzystanie roślin białkowych w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem żywienia zwierząt”  więcej...

19-20.05.16 Konferencja Naukowa nt. „Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych"  więcej...

18-20.03.16 Referat na Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH  więcej....

03-04.03.16 Seminarium „Możliwości zwiększenia produkcji białka paszowego z nasion krajowych gatunków roślin bobowatych grubonasiennych i motylkowych”    więcej....

15-16.02.16 W UP Poznań odbyło się spotkanie koordynatora Programu prof. Jerzego Księżaka z kierownikami obszaru 2, 3, 4  i 5  (prof. Święcicki, prof. Szukała, prof. Rutkowski i prof. Jerzak).    W trakcie spotkania omówiono plan prac na rok 2016 oraz zasady funkcjonowania strony internetowej Programu.

20.01.16 Utworzona została strona internetowa programu. Adres strony http://bialkoroslinne.iung.pl/

Zadaniem strony jest przedstawienie i popularyzacja celów i zadań Programu Wieloletniego. Umożliwi również podmiotom zainteresowanym a zwłaszcza praktyce rolniczej szybki i łatwy dostęp do wiedzy i rezultatów otrzymanych w trakcie realizacji Programu. Będzie też informować zainteresowanych o wydarzeniach ( konferencje, warsztaty i seminaria) związanych z tematyką programu, umożliwiając udział lub zapoznanie się z materiałami z danego wydarzenia.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    12.01.16

Poprawiony 21.12.16
Liczba odwiedzin :942