Strona główna Zadania
OBSZARY BADAWCZE I ZADANIA PROGRAMU WIELOLETNIEGO Drukuj Email
Zadanie Nazwa zadania Wykonawca
Obszar 1. Koordynacja zadań realizowanych w ramach obszarów badawczych objętych Programem
1. Koordynacja zadań realizowanych w ramach obszarów badawczych objętych Programem    więcej...

IUNG-PIB Puławy

Obszar 2. Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych.
2.1 Poprawa wartości użytkowej grochu (Pisum sativum L.), łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) oraz łubinu białego (L.albus L.) poprzez obniżenie w nasionach zawartości antyżywieniowych oligosacharydów rodziny rafinozy oraz obniżenie podatności grochu na askochytozę. więcej...
Instytut Genetyki Roślin PAN
2.2 Identyfikacja genów warunkujących zawartość alkaloidów oraz zawiązywanie i utrzymywanie organów generatywnych u łubinów.    więcej...
2.3 Zastosowanie metod biotechnologicznych dla zwiększenia i przyspieszema postępu biologicznego w hodowli roślin strączkowych.    więcej...
2.4 Krzyżowania oddalone w obrębie rodzajów Lupinus, Pisum i Vicia poszukiwanie nowej zmienności genetycznej i sposobu skrócenia cyklu hodowlanego z wykorzystaniem kultur in vitro.    więcej...
2.5 Analiza zmienności, sposobu dziedziczenia wskaźników fizjologicznych u łubinu wąskolistnego l grochu siewnego oraz możliwości ich wykorzystania w ulepszaniu produktywności roślin.    więcej...
2.6 Fotosynteza liści, formowanie i aborcja organów generatywnych, rozwój korzeni oraz wiązanie azotu atmosferycznego jako procesy istotne dla poziomu i jakości plonu roślin strączkowych w warunkach stresowych. więcej...
Obszar 3. Agrotechniczne sposoby zwiększenia wykorzystania potencjału biologicznego roślin strączkowych w aspekcie efektów l produkcyjnych, środowiskowych i ekonomicznych.
3.1 Doskonalenie technologii uprawy roślin strączkowych ze szczególnym uwzględnieniem bobiku, łubinu białego i soi w aspekcie efektów produkcyjnych, środowiskowych i ekonomicznych dla rolnictwa zrównoważonego. więcej...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3.2 Produkcyjność i produktywność roślin strączkowych w uprawie konserwującej z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin.    więcej...
3.3 Rozmieszczenie roślin w łanie a rozwój, plonowanie i jakość nasion najplenniejszych odmian grochu, bobiku, łubinu i soi w różnych regionach kraju.    więcej...
3.4 Efekty stosowania bioregulatorów oraz diagnostyka patogenów grzybowych zasiedlających nasiona roślin strączkowych uprawianych w warunkach integrowanej ochrony roślin.     więcej...
3.5 Określenie możliwości uprawy ozimych form roślin strączkowych, uprawy pasowej oraz efektów stosowania hydrożeli w warunkach agroklimatycznych Polski.    więcej...
3.6 Opracowanie technologii uprawy soi z uwzględnieniem warunków regionalnych kraju.   więcej...
Obszar 4. Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla drobiu i świń poprzez właściwe skarmianie i uzyskanie produktów zwierzęcych wysokiej jakości.
4.1 Monitoring składników pokarmowych i substancji antyżywieniowych nowych odmian nasion roślin strączkowych i innych krajowych źródeł białka roślinnego pod kątem ich przydatności żywieniowej.  więcej...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4.2 Ocena przydatności i wartości żywieniowej nasion krajowych odmian soi, optymalizacja procesów redukujących zawarte w nich czynniki antyżywieniowe.   więcej...
4.3 Opracowanie nowych receptur koncentratów wysokobiałkowych i programów żywieniowych przydatnych w produkcji pasz dla lokalnych wytwórni i gospodarstw rolnych. więcej...
4.4 Ocena jakościowa surowców zwierzęcych wyprodukowanych na bazie rodzimych źródeł białka roślinnego.  więcej...
4.5 Zwiększenie wartości odżywczej wybranych komponentów pasz pochodzących z rodzimych źródeł białka roślinnego.  więcej...
4.6 Rodzime źródła białka jako modulator trawienia i prozdrowotnego funkcjonowania przewodu pokarmowego u zwierząt monogastrycznych.  więcej...
Obszar 5. Doskonalenie i rozwój systemu rynkowego obrotu surowcami rodzimych roślin białkowych poprzez komercjalizację produktów, wykreowanie modelowej, stymulującej rozwój popytu na rodzime rośliny białkowe, strategii biznesowej kreatora rynku, a także monitorowanie i prognozowanie skutków ekonomiczno-finansowych podmiotów uczestniczących w rynku rodzimych roślin białkowych.
5. Doskonalenie i rozwój systemu rynkowego obrotu surowcami rodzimych roślin białkowych poprzez komercjalizację produktów, wykreowanie modelowej, stymulującej rozwój popytu na rodzime rośliny białkowe, strategii biznesowej kreatora rynku, a także monitorowanie i prognozowanie skutków ekonomiczno-finansowych podmiotów uczestniczących w rynku rodzimych roślin białkowych.  więcej...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Obszar 6. Zwiększenie wykorzystania potencjału paszowego trwałych użytków zielonych w produkcji białka poprzez ich renowację.
6. Zwiększenie wykorzystania potencjału trwałych użytków zielonych w produkcji białka paszowego dla bydła mlecznego.   więcej...
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
...................................................................
Wpisany przez Administrator    08.01.16

Poprawiony 18.01.16
Liczba odwiedzin :6669