Konferencja w Brwinowie Drukuj

20.12.2018 W dniu 14 grudnia  2018 roku odbył się odbiór prac badawczych wykonanych w ramach realizacji Programu Wieloletniego w 2018 r. Spotkanie odbyło się  w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.

W spotkaniu uczestniczyli koordynator Programu, kierownicy obszarów badawczych, a także Krzysztof Kielak z-ca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  MODR Poświętne, ŚWDOR Modliszewice, Krajowa Rada Izb Rolniczych, ODR Boguchwała,  CDR Brwinów (około 35 osób).

Wygłoszone referaty:

  • „Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych”- Obszar 2   link....
  • "Agrotechniczne sposoby zwiększenia wykorzystania potencjału biologicznego roślin strączkowych w aspekcie efektów l produkcyjnych, środowiskowych i ekonomicznych" - Obszar 3   link...
  • "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych warunkach zrównoważonego rozwoju" - Obszar 5   link....
  • "Zwiększenie wykorzystania potencjału trwałych użytków zielonych w produkcji białka paszowego dla bydła mlecznego" - Obszar 6   link....