Magazyn Wirtualny Białka Roślinnego Drukuj

03.10.2017 Pod adresem  www.bialkoroslinne.pl powstał  Magazyn Wirtualny Białka Roślinnego.

Pierwszy polski magazyn wirtualny rodzimego  białka roślinnego jest  informacyjnym portalem  którego cele skupione są na   integrowaniu podaży  rodzimych roślin strączkowych. Dążność do zabezpieczenia bezpieczeństwa w zakresie białka roślinnego w kraju wymaga skupienia większej uwagi na wykorzystaniu krajowego surowca białkowego na cele paszowe. Produkcja rodzimych roślin białkowych w tym przede wszystkim roślin strączkowych jest mocno rozdrobniona i terytorialnie rozproszona. Powoduje to trudności z uzyskaniem dużych jednorodnych partii towaru przez zakłady paszowe, co jest  głównym powodem  mocno ograniczonego wykorzystywania białkowych surowców roślinnych  do produkcji pasz

 

Wirtualny Magazyn Białka Roślinnego poprzez integrowanie podaży wychodzi naprzeciw tym  problemom. Umożliwia zakładom paszowym  sprawdzenie powierzchni zasiewów deklarowanych przez rolników, a tym samym planowanie ewentualnych zakupów. Umożliwia też    kontrolowanie wielkości podaży nasion roślin strączkowych aktualnie oferowanych przez producentów rolnych i zgłaszanie chęci zakupu odpowiednich partii.  Z drugiej strony producenci rolni mają możliwość zaoferowania swojej produkcji w ramach większych kontraktów co ułatwiać może sprawną sprzedaż surowca.

Klientem Magazynu Wirtualnego Rodzimych Roślin Strączkowych korzystającym wyłącznie z możliwości rejestracji towaru oraz zgłaszania zapotrzebowania na towar a także przeglądania ogłoszeń, może być każda osoba pełnoletnia, która dopełniła określonej procedury rejestracyjnej za pośrednictwem Internetu.

Należy też nadmienić że ogłoszenie zamieszczone przez producentów rolnych czy też zakłady paszowe w Wirtualnym Magazynie jak również pobieranie informacji o podaży i popycie towaru jest bezpłatne. Ogłoszenia te  nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego oraz art. 21 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Producenci rolni chcący skorzystać z usług magazynu wirtualnego zobowiązani są dokonać rejestracji oferowanego towaru co z prawnego punktu widzenia  stanowi oświadczenie woli rejestrującego o gotowości sprzedaży towaru i stanowi zaproszenie do negocjacji szczegółowych warunków transakcji.

Podobnie zgłoszenie przez zakłady paszowe zapotrzebowania na towar z magazynu wirtualnego stanowi oświadczenie woli zgłaszającego o gotowości nabycia towaru i  jednocześnie jest to zaproszenie do negocjacji szczegółowych warunków transakcji.

W negocjacjach pośredniczy Wirtualny Magazyn,  którego przedstawiciele nawiążą kontakt telefoniczny z zainteresowanymi stronami transakcji w celu doprecyzowania warunków kontraktu  i jego  finalizacji.

Wirtualny Magazyn Białka Roślinnego jest portalem którego aktywność może wydatnie przyczynić się do odbudowy krajowego rynku roślin strączkowych a także wspomagać działania rządu  zmierzające do osiągnięcia częściowej samowystarczalności w zakresie produkcji białka roślinnego