Seminaria naukowe nt. białka paszowego w Strzelnie , Bojanowie oraz WODR Siedlce Drukuj

17.03.16 W dniach 5.03.2016 w Strzelnie (woj. kujawsko-pomorskie) Klub Dobrego Rolnika (46 osób),  10.03.2016 w Siedlcach (woj. mazowieckie) MODR, Oddział w Siedlcach (74 osoby) oraz w dniu 17.03.2016 r w Bojanowie (woj. wielkopolskie) Zespół Szkół Centrum Szkolenia Rolniczego (67 osób) odbyły seminaria się z zakresu upowszechniania wyników badan Programu Wieloletniego 2011-2015, zorganizowane przez UP w Poznaniu i IGR PAN w Poznaniu. W seminariach tych uczestniczyli rolnicy, doradcy, nauczyciele oraz młodzież klas maturalnych  średnich szkół rolniczych.

Wynikami najnowszych badań nad roślinami strączkowymi podzielili się prof. dr hab. Wojciech Swięcicki IGR PAN w Poznaniu z zakresu problematyki dotyczącej deficytu białka paszowego w Polsce i możliwości jego rozwiązania, prof. dr hab. Jerzy Szukała UP Poznań, UP Poznań przedstawił „Nowe trendy w agrotechnice grochu i łubinu oraz sposoby zwiększania opłacalności uprawy”, prof. dr hab. Andrzej Rutkowski UP Poznań zapoznał zebranych z wynikami aktualnych badań dotyczących wykorzystania rodzimych źródeł białka w żywieniu zwierząt monogastrycznych, a dr Wojciech Mikulski z UP Poznań przedstawił listę zalecanych odmian i dostepność nasion roślin strączkowych na rynku wiosna 2016.

Na seminarium w Strzelnie obecny był dr Ryszard Kamiński wicedyrektor KPODR Minikowo, który przedstawił wyniki prowadzonych przez KPODR w Minikowie doświadczen w tworzeniu łańcucha od pola do stołu z wykorzystaniem krajowych źródeł białka.

Swoja ofertą nasienną w  Bojanowie przedstawiali również dyr. Piotr Burczyk z Poznańskiej Hodowli Roślin oraz dr Stanisław Stawiński dyr. Hodowli Roślin Smolice, oddział w Przebędowie.

W zaprezentowanych wykładach jak i dyskusjach prowadzonych podczas tych seminariów przedstawiciele nauki przedstawili praktyce rolniczej nowe spojrzenie na rośliny strączkowe, najlepsze rozwiązania praktyczne wynikające z przeprowadzonych badań, w tym uwzględniające aspekty ekonomiczne, umożliwiające ograniczenie importu poekstrakcyjnej śruty sojowej.

Program seminarium w Strzelnie Program seminarium w Siedlcach