Prace wykonane w ramach zadań obszaru 2 Drukuj

powrót

Rok 2019

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbył się odbiór prac realizowanych w ramach Programu w 2019 roku.

Prezentacja obszaru 2: "Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych."   link...

W dniu 3 grudnia 2019 roku odbyło się III Seminarium Obszaru 2 "Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych" w ramach Programu Wieloletniego „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Seminarium zorganizowano w sali konferencyjnej Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.  link...

Rok 2018

15-16.11.2018 Konferencja szkoleniowa obszaru 2 "Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych" więcej...

Publikacje (5) i doniesienia (16) 2018 r.

 • Górynowicz B., Święcicki W., Pilarczyk W., Mikulski W. (2018). Correlation of seed yield and its components and chlorophyll fluorescence parameters in the narrow leafed lupin (Lupinus angustifolius L.). In: Brazauskas G., Statkevičiūtė G., Jonavičienė K. (Eds): Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics, pp. 191-195. Springer International Publishing AG, Part of Springer Nature.  link...
 • Ogrodowicz P., Surma M., Adamski T., Kaczmarek Z., Święcicki W.K., Stopyra P., Kuczyńska A., Krystkowiak K., Mikołajczak K. (2018). Effects of temperature on growth during in vitro embryo culture of field bean (Vicia faba var. minor L.). In: Brazauskas G., Statkevičiūtė G., Jonavičienė K. (Eds): Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics, pp. 51-55. Springer International Publishing AG, Part of Springer Nature. link...
 • Marciniak K., Kućko A., Wilmowicz E., Świdziński M., Przedniczek K., Kopcewicz J. (2018). Gibberellic acid affects the functioning of the flower abscission zone in Lupinus luteus via cooperation with the ethylene precursor independently of abscisic acid. Journal of Plant Physiology 229:170-174, DOI: 10.1016/j.jplph.2018.07.014,   link...
 • Płażek A., Dubert F., Kopeć P., Dziurka M., Kalandyk A., Pastuszak J., Waligórski P., Wolko B. (2018). Long-term effects of cold on growth, development and yield of narrow-leaf lupine may be alleviated by seed hydropriming or butenolide. International Journal of Molecular Sciences 19, 2416; doi:10.3390/ijms19082416, link...
 • Wilmowicz E., Kućko A., Ostrowski M., Panek K. (2018). INFLORESCENCE DEFICIENT IN ABSCISSION-like is an abscission-associated and phytohormone-regulated gene in flower separation of Lupinus luteus. Plant Growth Regulation: 1-10 + electronic suppl. Material: 1-7, DOI: 10.1007/s10725-018-0375-7, link...
 1. Ciak M., Szablinska J., Lahuta L.B. (2018). Metabolite profile changes in pea seedlings during the reaction to short-term cold stress. Materiały konferencyjne w: “11th International conference Plant functioning under environmental stress”, September     12-15.2018, Cracow, Poland: pp 59., link...
 2. Florkiewicz A., Panek K., Kućko A., Czeszewska-Rosiak G., Wilmowicz E. (2018). Identyfikacja markerów genetycznych umożliwiających określenie wpływu suszy na plonowanie roślin wysokobiałkowych. VIII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, IV Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych,  24-25.03.2018, Toruń, str. 87.  link...
 3. Florkiewicz A., Panek K., Kućko A., Wolska M., Wilmowicz E. (2018). Udział etylenu i kwasu abscysynowego w kontroli nodulacji roślin motylkowatych (Fabaceae). VIII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, IV Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 24-25.03.2018, Toruń, str. 88.  link...
 4. Florkiewicz A., Kućko A., Panek K., Wilmowicz E. (2018). Prekursor etylenu cząsteczką sygnałową u roślin? Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce, Młodzi Naukowcy, 2018, Poznań, str. 34.  link...
 5. Gawłowska M., Durska A., Święcicki W., Boros L., Wawer A. (2018). Identification of genes differentially expressed in resistance reaction to Didymella pinodes in Pisum sativum L. field experiment. 6th Plant Genomics & Gene Editing  Congress and  Partnerships in Biocontrol,  Biostimulants &  Microbiome: Europe. 14-15.05.2018, Rotterdam, Holandia. Abstract book p.18.  link...
 6. Górny A.G, Ratajczak D, Gawłowska M., Święcicki W.K. 2018. Ocena zmienności i selekcja dawców fizjologicznej efektywności i tolerancji stresu w krajowej kolekcji grochu. Variation estimation and donors selection of physiological effectiveness and stress tolerance in the domestic Pisum collection. Konferencja naukowa „Charakterystyka zasobów genowych dla hodowli roślin”, 18-21.09.2018, Karpacz. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin nr 283/2018: 111-112.  link...
 7. Górynowicz B., Święcicki W., Pilarczyk W., Mikulski W. (2018). The variability of the chlorophyll fluorescence parameters and their relationship with the seed yield and its components in the narrow leafed lupin (Lupinus angustifolius L.). 48th International Biometrical Colloquium in Honour of the 90th Birthday of Professor Tadeusz Caliński and VI Polish – Portuguese Workshop on Biometry, Szamotuły, September 9-13, 2018. Book of abstract: 17-18.  link...
 8. Klajn N., Wojciechowski W., Glazińska P., Kęsy J. (2018). The effect of drought on the expression of genes regulating the seed filling phase (PKL, ABI3) in yellow lupine (Lupinus luteus). W: Plant functioning under environmental stress: 11th International Conference, September 12-15, 2018, Cracow, Poland: book of abstracts. Cracow: Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, 2018, str. 73.  link...
 9. Kroc M., Czepiel K., Koczyk G., Święcicki W. (2018). Lupinus albus and Lupinus luteus transcriptome sequencing, towards identification of genes involved in quinolizidine alkaloid biosynthesis. 6th Plant Genomics & Gene Editing Congress and Partnerships in Biocontrol, Biostimulants & Microbiome: Europe. 14-15.05.2018, Rotterdam, Holandia, Abstract book p. 38.   link...
 10. Kućko A., Alché Juan de Dios, Smoliński D.J. , Wilmowicz E. (2018). Floral abscission zone functioning in yellow lupine is associated with concomitant changes in the spatio-temporal localization of LlBOP transcript. SPAOM2018: Spanish Portuguese Meeting for Advanced Optical Microscopy, Parque de las Ciencias, Granada, Spain, 24-26 October 2018, Granada: Red Española de Microscopía Óptica Avanzada, str. 71.  link...
 11. Lahuta L.B., Ciak M., Szablińska M., Pluskota W.E. (2018). Accumulation of raffinose family oligosaccharides in maturing seeds of pea (Pisum sativum L.). Materiały konferencyjne w: Konferencja embriologiczna „Rośliny, Zwierzęta, Człowiek”,           23-25.05.2018, Olsztyn. Acta Biologica Cracoviensia, Vol. 60, suppl. 1: pp 63.   link...
 12. Mikołajczak K., Kuczyńska A., Ogrodowicz P, Kaczmarek Z., Ćwiek-Kupczyńska H., Surma M., Adamski T., Święcicki W.K., Barzyk P., Trzeciak R., Kempa M. (2018). In vitro culture of white lupin embryos for  shortening the generation cycles in the production of homozygous lines by single seed descent technique. XV Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin „Biotechnologiczne wykorzystanie zmienności w warunkach kultur in vitro”, 17–20.09.2018, Rogów. BioTechnologia 99(3): 285.  link...
 13. Przedniczek K., Marciniak K., Wilmowicz E., Tretyn A., Kopcewicz J. (2018). Rola giberelin w regulacji dystrybucji związków pokarmowych. Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców, 7 maj 2018 r., Poznań, str. 76.  link...
 14. Ślusarkiewicz-Jarzina A., Wojciechowicz M.K., Pudelska H., Kuczyńska A. (2018). Intergeneric crosses of selected legumes through the in vitro ovary culture. XV Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin „Biotechnologiczne wykorzystanie zmienności w warunkach kultur in vitro”, 17–20.09.2018, Rogów. BioTechnologia 99(3): str. 275.  link...
 15. Szablińska J., Ciak M., Lahuta L.B. (2018). Accumulation of galactinol and raffinose in pea seedlings in response to cold stress. Materiały konferencyjne w: “11th International conference Plant functioning under environmental stress”, September 12-15.2018, Cracow, Poland: pp 93.  link...
 16. Wojciechowski W., Klajn N., Glazińska P., Kęsy J. (2018). The influence of drought on transcriptional activity of selected genes encoding storage proteins in seeds of yellow lupin (Lupinus luteus). W: Plant functioning under environmental stress: 11th International Conference, September 12-15, 2018, Cracow, Poland: book of abstracts. Cracow: Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, str. 158.  link...


Rok 2017

12.12.2017 II Seminarium Obszaru 2 więcej...


07.03.2017 Opublikowano protokoły metodyczne pt. „Metody skracania cyklu hodowlanego grochu siewnego (Pisum sativum L.), łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i łubinu żółtego (L. luteus L.)” zawierające instrukcję wytwarzania linii homozygotycznych grochu siewnego, łubinu wąskolistnego i łubinu żółtego techniką pojedynczych nasion w powiązaniu z kulturą zarodków in vitro,  będące wynikiem badań naukowych realizowanych przez Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu i wdrożone przez Poznańską Hodowlę Roślin Sp. z o.o., ul Kasztanowa 5, 63-004 Tulce. link.

Publikacje i doniesienia konferencyjne 2017 r.   link...

 

Rok 2016

07-08.11.2016 – I Seminarium Obszaru 2   więcej...

Badania z zakresu genetyki i hodowli roślin strączkowych realizowane w  2016 roku

Publikacje i doniesienia konferencyjne 2016 r.

 • Wilmowicz E., Frankowski K., Kućko A., Świdziński M., Alché J. de D., Nowakowska A., Kopcewicz J.  (2016). The influence of abscisic acid on ethylene biosynthesis pathway in the functioning of flower abscission zone in Lupinus luteus. Journal of Plant Physiology. DOI 10.1016/j.jplph.2016.08.018
 • Lahuta L.B., Górecki R.J., Szablińska J., Ciak M., Święcicki W., Rybiński W. (2016). GC as a valuable method for dissection of differences in α-d-galactosides composition and content in legumes germplasm collections. 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences, 3-6 July, 2016 Toruń, Poland,  pp 161
 • Ratajczak D., Gawłowska M., Górny A.G., Święcicki W.K. (2016). Efficiency of water, nitrogen and phosphorus utilization in field peas under varied soil resource supply. Plant Biology Europe 2016 EPSO/FESPB, Praha, Czech. ID926
 • Glazińska P., Kulasek M., Grzeca M., Wojciechowski W., Marciniak K., Wilmowicz E., Kopcewicz J. (2016). Udział niskocząsteczkowych regulatorowych RNA (siRNA i miRNA) w regulacji szlaku transdukcji sygnału auksyn. Kosmos. Problemy nauk biologicznych, tom 65 nr 3, str. 399-410.
 • Klajn N., Wojciechowski W., Glazińska P., Banach M., Kulasek M., Kopcewicz J., Tretyn A. (2016). Identification of coding sequences seed storage proteins of yellow lupine (Lupinus luteus. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 września 2016, Łódź, str. 129.
 • Kroc M., Górynowicz B, Święcicki W. (2016). Seed yield stability assessment and QTL mapping for yield-related traits in narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.). The 2nd International Legume Society Conference 2016: Legumes for a sustainable World, 12-14 October 2016, Troia, Portugal, P139 – S14, str. 260.
 • Wilmowicz E., Kućko A., Panek K., Marciniak K., Gadzikowska A., Kopcewicz J. (2016). Identification and profiling LlIDA gene expression in the flower abscission zone of Lupinus luteus. V Polski Kongres Genetyki, 19-22 września 2016, Łódź, str. 300.
 • Zabrocka-Nowakowska B., Kućko A., Panek K., Sztendel P., Wilmowicz E. (2016). Interakcje kwasu abscysynowego i etylenu w odcinaniu kwiatów Lupinus luteus. V Konferencja Biologii Molekularnej, 7-9 kwietnia 2016, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str. 169-170.
...................................................................
Wpisany przez Administrator    12.01.16

Poprawiony 17.12.19
Liczba odwiedzin :3803