Strona główna
Odbiór prac realizowanych w ramach Programu w 2019 roku Email

12.12.2019 W dniu 12 grudnia 2019 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbył się odbiór prac realizowanych w ramach Programu w 2019 roku.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy MRiRW Warszawa, Koordynator Programu, kierownicy obszarów badawczych,  pracownicy CDR Brwinów, ODR w sumie  około 30 osób.

Podstawą do dyskusji n.t. prac realizowanych w roku 2019 były następujące prezentacje:

  1. Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych. - obszar 2   link...
  2. Agrotechniczne sposoby zwiększenia wykorzystania potencjału biologicznego roślin strączkowych w aspekcie efektów produkcyjnych, środowiskowych i ekonomicznych. - obszar 3    link...
  3. Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju. - obszar 5     link...
  4. Zwiększenie wykorzystania potencjału trwałych użytków zielonych w produkcji białka paszowego dla bydła mlecznego. - obszar 6      link...