Strona główna Obszar 6
Prace wykonane w ramach zadania 6 PDF Drukuj Email
Rok 2020 powrót

Lista publikacji w 2020 r.:

  • Barbara Wróbel , Wapnowanie użytków zielonych, Hodowca Bydła, 2/2020 link...
  • Barbara Wróbel , Rola roślin motylkowatych na trwałych uzytkach zielonych, Hodowca Bydła, 2/2020  link...
  • Barbara Wróbel , Folie kiszonkowe, Hodowca Bydła, 4/2020    link...
  • Barbara Wróbel , Problemy z zagrzewaniem się kiszonki, Hodowca Bydła, 5/2020  link...

 

Rok 2019

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbył się odbiór prac realizowanych w ramach Programu w 2019 roku.

Prezentacja obszaru 6: "Zwiększenie wykorzystania potencjału trwałych użytków zielonych w produkcji białka paszowego dla bydła mlecznego".       link...

Rok 2016

W ramach popularyzacji wiedzy z zakresu stanu i potrzeb renowacji trwałych użytków zielonych przeprowadzono dwa szkolenia rolników, tj.:
- w dn. 17 listopada 2016 r. w miejscowości Radziłów, udział wzięły 24 osoby;
- w dn. 22 listopada 2016 r. w miejscowości Poświętne, udział wzięło 37 osób.

14.12.16 W dniu 14.12. 2016 roku w siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach odbyło się spotkanie zdawczo-odbiorcze realizatorów zadania 6 z koordynatorem programu prof. dr hab. Jerzym Księżakiem. Celem spotkania było przestawienie dotychczasowych wyników realizacji zadania oraz omówienie zakresu dalszych działań. więcej...

Lista publikacji w 2016 r.:

1.    J. Barszczewski, M. Grzelak. “The effect of various ways of fertilisation on yields and potassium and magnesium content in meadow sward on peat-muck soil”. W: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, ISSN 1642-686X, 2016, Vol. 61 (3), s. 21-24. http://www.pimr.poznan.pl/biul/2016_3_JB.pdf
2.    M. Mendra, J. Barszczewski. „Improving the status of degraded irrigated meadow by direct undersowing”. W: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, ISSN 1642-686X, 2016, Vol. 61 (4), s. 52-57. http://www.pimr.poznan.pl/biul/2016_4_MM.pdf
3.    B. Wróbel, K. Zielińska, A. Fabiszewska. „The effect of fertilisation and undersowing permanent meadow with a mixture of grasses and legumes on the amount and quality of sward yield in view of its usefulness for ensilage”. W: Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, ISSN 1642-686X, 2016, Vol. 61 (4), s. 230-236. http://www.pimr.poznan.pl/biul/2016_4_BW.pdf
4.    J. Barszczewski, J. Terlikowski, B. Wróbel. 2016. Efekty podsiewu łąk grądowych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 16. Z. 3 (55) s. 5–22. http://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/woda/zeszyt_55_2016/Barszczewski%20i%20in.pdf


...................................................................
Wpisany przez Administrator    18.01.16

Poprawiony 02.11.20
Liczba odwiedzin :4559