Strona główna Zadania
Zadanie 4.6 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 4.6. Rodzime źródła białka jako modulator trawienia i prozdrowotnego funkcjonowania przewodu pokarmowego u zwierząt monogastrycznych".

Wykonawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Współpraca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej

 

Cel: Zdefiniowanie korzystnych czynników fizykochemicznych nasion roślin strączkowych, istotnych z punktu widzenia optymalnego żywienia zwierząt i zdrowia konsumentów.

 

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 - 2017 r.:

  • Wykonanie analiz chemicznych i doświadczeń biologicznych na drobiu i świniach w celu określenia parametrów funkcjonowania układu pokarmowego i strawności składników pokarmowych.

2) Etap II – 2018 - 2020 r.:

  • Wybór gatunków i odmian nasion roślin strączkowych o najlepszym składzie chemicznym z punktu funkcjonowania przewodu pokarmowego i przeprowadzenie ścisłych badań żywieniowo-fizjologicznych.
  • Określenie wpływu stopnia rozdrobnienia nasion roślin strączkowych i rzepaku na strawność składników pokarmowych i parametry funkcjonowania układu pokarmowego oraz wybór najlepszych parametrów rozdrabniania..

 

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Poznanie wpływu nasion roślin strączkowych oraz rzepaku na parametry funkcjonowania przewodu pokarmowego jest podstawą do prawidłowego bilansowania mieszanek paszowych z udziałem nasion roślin co będzie przekładało się bezpośrednio na ich maksymalne wykorzystanie przez zwierzęta.

Określenie wpływu substancji chemicznych lub cech fizycznych nasion roślin strączkowych oraz rzepaku na funkcjonowanie układu pokarmowego oraz proces trawienia zwierząt pozwoli na "pro żywieniowe" ukierunkowanie hodowców roślin strączkowych oraz umożliwi utworzenie standardu jakości żywieniowej nasion roślin strączkowych. Szczególnie istotne będzie zwiększenie statusu zdrowotnego zwierząt gospodarskich żywionych nasionami roślin strączkowych, co będzie miało bezpośrednie przeniesienie na zwiększenie bezpieczeństwa żywności i konsumentów.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    18.01.16

Liczba odwiedzin :1726