Strona główna Zadania
Zadanie 3.3 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 3.3. Rozmieszczenie roślin w łanie a rozwój, plonowanie i jakość nasion najplenniejszych odmian grochu, bobiku, łubinu i soi w różnych regionach kraju".

Wykonawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

Współpraca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, IUNiG PIB

Cel: Waloryzacja warunków siedliskowych kraju do uprawy roślin strączkowych uwzględniająca określenie wpływu terminu i gęstości siewu w kształtowaniu struktury łanu, wielkości i jakości plonu nasion najplenniejszych odmian wybranych gatunków strączkowych w różnych regionach kraju oraz zwiększenie metodarni agrotechnicznymi wykorzystania potencjału biologicznego najplenniejszych odmian grochu, bobiku, łubinu i soi.

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:

  • Założenie i przeprowadzenie 12 doświadczeń polowych w sześciu regionach kraju. Obserwacje: przebiegu faz rozwojowych roślin, zachwaszczenia, występowania
    chorób i szkodników.
  • Określenie polowej zdolności wschodów, zagęszczenia łanu w czasie wegetacji, parametrów fizjologicznych roślin, strat roślin w czasie wegetacji, plonu nasion i jego jakości.

2) Etap II – 2017 .:

  • Kontynuacja prac z roku poprzedniego.

2) Etap III – 2018 .:

  • Kontynuacja prac z roku poprzedniego oraz dodatkowo założenie doświadczeń upowszechnieniowo-demonstracyjnych.


3) Etap IV – 2019 r.:

  • Kontynuacja prac z roku poprzedniego oraz dodatkowo założenie doświadczeń upowszechnieniowo-demonstracyjnych.

4) Etap V – 2020 r.:

  • Analizy laboratoryjne, podsumowanie badań, analiza uzyskanych wyników, wykonanie obliczeń statystycznych, syntetyczne opracowanie wyników.
    We wszystkich latach realizacji zadania będą upowszechniane jego wyniki celem wskazania praktyce najlepszych rozwiązań. Upowszechnianie będzie następować w formie publikacji naukowych, popularno-naukowych, instrukcji wdrożeniowych, zaleceń dla praktyki, organizacji i udziału w szkoleniach, sympozjach, dniach pola, targach, wystawach rolniczych i konferencjach naukowych oraz branżowych.

Sposób wykorzystania wyników realizacji zadania:

Wyniki badań zweryfikują dotychczasowe normy wysiewu i dostosują je do warunków siedliskowych, szczególnie uzależnionych od ilości i rozkładu opadów w różnych rejonach kraju. Zakłada się, że w rejonach o większej sumie opadów lub nieco lepszych warunkach glebowych, a więc w lepszych warunkach siedliskowych, rośliny strączkowe jako rośliny "plastyczne" lepiej wypełniając przestrzeń łanu, wymagać będą mniejszej normy wysiewu niż w warunkach gorszych siedlisk. Zalecana od dawna jednolita norma wysiewu dla poszczególnych gatunków będzie zróżnicowana i dla lepszych warunków siedliskowych niższa, co obniży koszty materiału siewnego i zwiększy opłacalność uprawy.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    15.01.16

Liczba odwiedzin :2087