Strona główna Zadania
Zadanie 1 PDF Drukuj Email

Powrót

Zadanie 1.Koordynacja zadań realizowanych w ramach obszarów badawczych objętych Programem.

 

Wykonawca: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB

 

Cel: Koordynacja zadań planowanych do realizacji w Programie w okresie 2016-2020 w celu ich sprawnej i terminowej realizacji.

Koordynacja realizowana będzie wg następującego mechanizmu:

 1. kontrola prowadzonych badań laboratoryjnych i doświadczeń polowych;
 2. organizacja roboczych spotkań z kierownikami obszarów;
 3. koordynowanie współpracy między wszystkimi podmiotami realizującymi poszczególne obszary badawcze Programu;
 4. koordynowanie opracowania jednolitych metodyk w przypadku podobnych doświadczeń realizowanych w różnych rejonach kraju;
 5. opracowanie harmonogramu zadań i nakładów finansowych na każdy rok budżetowy na potrzeby sprawozdawczości Programu;
 6. udział w realizacji badań naukowych i organizacja współpracy między wykonawcami zadań w ramach obszarów badawczych objętych Programem;
 7. przygotowanie raportu merytorycznego z realizacji zadań w ramach obszarów badawczych objętych Programem (w każdym roku realizacji);
 8. zapewnienia obsługi administracyjno - finansowej realizowanego Programu;
 9. opracowanie harmonogramu szkoleń i spotkań upowszechniających wyniki Programu z wykorzystaniem bazy ośrodków doradztwa rolniczego, stacji doświadczalnych oceny odmian Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej, szkół rolniczych, przedsiębiorstw zajmujących się hodowlą roślin, związków branżowych i grup producenckich;
 10. udział i organizacja naukowych konferencji krajowych i zagranicznych związanych z problematyką Programu;
 11. administrowanie strony internetowej Programu.

 

Harmonogram realizacji zadania z podziałem na etapy:

1) Etap I – 2016 r.:

 • Merytoryczna kontrola realizacji zadań uczestniczących w Programie instytucji.
 • Opracowanie sprawozdań okresowych.
 • Organizacja i udział w spotkaniach z wykonawcami obszarów badawczych.
 • Uczestniczenie w spotkaniach krajowych i zagranicznych związanych z problematyką Programu.
 • Opracowanie harmonogramu szkoleń Programu.
 • Upowszechnianie wyników Programu i spotkań upowszechniających wyniki.
 • Wizytacja wybranychjednostek realizujących zadania Programu.

2) Etap II – 2017 r.:
Kontynuacja prac z roku poprzedniego.
3) Etap III – 2018 r.:
Kontynuacja prac z roku poprzedniego.
4) Etap IV – 2019 r.:
Kontynuacja prac z roku poprzedniego.
5) Etap V – 2020 r.:
Kontynuacja prac z roku poprzedniego.

...................................................................
Wpisany przez Administrator    11.01.16

Poprawiony 27.01.16
Liczba odwiedzin :2148